Lankytojams

Muziejuje pristatomi įdomiausi su Universiteto istorija susiję eksponatai, veikia dvi nuolatinės ekspozicijos, vyksta ekskursijos ir edukacinės programos, kultūriniai renginiai, paskaitos. Dalyvauti kviečiami visi norintys.

 

Ekspozicijos

„Asmenybės universiteto ir valstybės istorijoje“

Šia ekspozicija siekiama papasakoti Universiteto istoriją per jo ryškiausius asmenis: Aukštųjų kursų įkūrėją prof. Zigmą Žemaitį, Universiteto autonomiją tarpukariu gynusius rektorius prof. Vincą Čepinskį ir prof. Mykolą Riomerį, okupacijų metais studentus ir dėstytojus nuo represijų saugojusius rektorius prof. Antaną Purėną ir Julijoną Gravrogką, nuo rusifikacijos okupuotą Lietuvą siekusį apsaugoti prof. Kazimierą Baršauską.

Ekspozicija taip pat įamžina Universiteto dėstytojus ir absolventus, kurie tiesiogiai prisidėjo prie valstybės kūrimo: Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktų signatarus, prezidentus, premjerus ir ministrus: doc. Antaną Smetoną, prof. Augustiną Voldemarą, prof. Praną Dovydaitį, Kazimierą Šaulį, Mykolą Biržišką, Steponą Kairį, doc. Leoną Bistrą, Antaną Tumėną, prof. Petrą Leoną, Vladą Jurgutį, prof. Vytautą Paliūną, doc. Antaną Karoblį, doc. Povilą Varanauską ir lektorių Algirdą Patacką, KTU Garbės daktarus doc. Bronislovą Lubį ir Algirdą Mykolą Brazauską. Ekspozicijoje atskleidžiamos jų vertybinės nuostatos ir mintys, jų požiūris į valstybę, tautą, kalbą, mokslą.

Ekspoziciją galimą nemokamai aplankyti
KTU centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 73)
darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

Ekskursiją galima užsisakyti užpildant žemiau pateiktą registracijos anketą.

Istorinė prof. K. Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija

Istorinėje laboratorijoje visuomenei pristatomi unikalūs, beveik 100 metų senumo, puikiai veikiantys laboratoriniai medžiagų atsparumo prietaisai: presai, švytuoklinis muštuvas, rankinė sukimo bandymo mašina ir kiti. Laboratorijoje taip pat įrengta ekspozicija „Prof. Kazimieras Vasiliauskas – medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje“. Čia vykdoma edukacinė programa „Pažintis su senovine laboratorija“, kurios metu lankytojai gali sužinoti daug įdomių faktų apie laboratorijos istoriją, medžiagų atsparumo bandymų reikšmę, pamatyti veikiančią senovinę Lietuvos universiteto laboratorinę įrangą ir atliekamus demonstracinius bandymus. Ekspoziciją taip pat galima aplankyti užsiregistravus į edukacinę programą „Sugrįžimas į Lietuvos universitetą“.

Ekspozicija lankoma tik iš anksto susitarus
KTU Ekonomikos ir verslo fakultete (K. Donelaičio g. 20, 116 aud.)
darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
Ekspozicijos lankymas nemokamas.

Fizikos katedros muziejus

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedroje veikia muziejus, kuriame pristatoma fizikos mokslo raida nuo jos ištakų 1922-aisiais iki šių dienų. Muziejuje galima pamatyti unikalią naujam gyvenimui prikeltų įrenginių ekspoziciją bei bibliotekėlę, kurioje sukaupta vertinga mokslinė literatūra: metodinės knygos, fizikos vadovėliai ir kiti leidiniai. Čia eksponuojami 75 originalūs įrenginiai: įvairi eksperimentinė ir demonstracinė įranga, buvusio rektoriaus prof. Kazimiero Baršausko naudota įranga. Kai kurie eksponuojami įrenginiai veikia iki šiol.

Fizikos katedros muziejus lankomas tik iš anksto susitarus
KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete (Studentų g. 50, 243 kab.)
darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Dėl muziejaus lankymo kreiptis į
Fizikos katedros vedėją prof. dr. Giedrių Laukaitį
(tel. +370 37 300340; el. p. giedrius.laukaitis@ktu.lt).
Muziejaus lankymas nemokamas.

 

 

 

Edukacinės programos

Sugrįžimas į Lietuvos universitetą

Planuoji būti studentu? Ar žinai iš kur kilo visi šiandien Kaune esantys universitetai? O gal svajoji tapti mokslininku arba dėstytoju? Tuomet ateik ir pažink pirmojo Nepriklausomos Lietuvos universiteto erdves, kuriose mokėsi ir dirbo daugybė žymių valstybės veikėjų, rašytojų, mokslininkų. Galbūt čia savo gražiausius jaunystės metus praleido tavo tėvai ar seneliai?

Edukacinės programos ir ekskursijos metu aplankysi seniausius Universiteto pastatus, išgirsi įdomų ir linksmų istorijų iš spalvingo studentų gyvenimo, pamatysi originalius mokslo įrankius ir laboratorinius prietaisus.

KTU muziejaus edukacinės programos yra nemokamos. Užsiregistruoti į edukacinę programą galite užpildydami žemiau esančią anketą.

Papildoma informacija teikiama
telefonu: +370 (37) 30 06 33
arba el. paštu: muziejus@ktu.lt

Pažintis su senovine laboratorija

Ar žinai, kodėl patrankos vamzdis gaminamas iš sluoksniuoto metalo? Kodėl savaime atsisuka varžteliai, o metalas ima ir… „pavargsta“? Dėl ko automobilio stiklas dūžta, bet nesubyra? Kaip medžiagų atsparumo tyrimai gali padėti užkirsti kelią nelaimėms?

Jei nori sužinoti atsakymus į šiuos klausimus, gyvai išvysti unikalius, daugiau kaip 90 metų senumo, veikiančius ir iki šiol itin tikslius laboratorinius prietaisus – tai puikus būdas praturtinti fizikos pamokas ar pasitikrinti mokykloje įgytas žinias.

KTU muziejaus edukacinės programos yra nemokamos. Užsiregistruoti į edukacinę programą galite užpildydami žemiau esančią anketą.

Papildoma informacija teikiama
telefonu: +370 (37) 30 06 33
arba el. paštu: muziejus@ktu.lt

Ką veikia muziejininkas?

Ar muziejininko darbas tau atrodo nuobodus? Mes su tuo nesutinkame!

Kasdien keliaudami laiku, mes sprendžiame istorinius detektyvus. Patiriame nuotykių, paslapčių ir atradimų, nes po kiekviena istorija slepiasi tokio pat žmogaus, kaip tu ir aš, gyvenimas bei likimai.

Vis dar manai kitaip? O ką, jei pasakyčiau, kad drauge su mumis gali tapti ir režisieriumi? Atidžiai išryškinę detales, akcentus, kurdami siužetus lankytojui, mes padovanojame nepamirštamą pasakojimą, skatinantį pažinti bei sugrįžti vėl ir vėl. Atvyk. Sukurk savo istoriją!

KTU muziejaus edukacinės programos yra nemokamos. Užsiregistruoti į edukacinę programą galite užpildydami žemiau esančią anketą.

Papildoma informacija teikiama
telefonu: + 370 (37) 30 06 33
arba el. paštu: muziejus@ktu.lt

 

Įdomiausi eksponatai

Prof. Antanui Purėnui priklausęs Antano Juškos parengtas ir 1897 m. Peterburge pradėtas spausdinti Lietuvių kalbos žodynas

Carinės priespaudos ir spaudos draudimo lietuviškais raštmenimis laikotarpiu kunigas, etnografas ir tautosakininkas A. Juška rinko lietuvių liaudies dainas, šnekamosios kalbos žodžius, aprašinėjo papročius ir publikavo surinktą etnografinę medžiagą. Sudėtingu lietuvių kalbai laikotarpiu pasirodęs žodynas su lietuviškų šnekamosios kalbos žodžių vertimu į rusų ir lenkų kalbas greitai tapo bibliografine vertybe ir retenybe. Tai seniausias muziejaus eksponatas.

Prof. Kazimiero Vasiliausko diplominis darbas, apgintas Rygos politechnikos institute, 1907 m.

Dar dirbdamas Aukštuosiuose kursuose, nuo 1920 m. K. Vasiliauskas organizavo technikos skyrių, kuriame dėstė mechaniką ir statybinę statiką. 1922 m., Aukštuosius kursus reorganizavus į Lietuvos universitetą, įkūrė Statybinės statikos katedrą ir pagal to meto standartus bene geriausią Baltijos šalyse medžiagų atsparumo laboratoriją, kuriai pats ir vadovavo 35 metus. Tai seniausias muziejuje saugomas diplominis darbas.

Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universiteto antspaudai, 1922–1940 m.

Kauno technologijos universitetas, kildinantis save iš 1922 m. įkurto Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universiteto, paveldėjo ir išsaugojo daugelį buvusį Universitetą menančio paveldo, tarp kurio istoriniai pastatai, paveldo vertybės. Šie antspaudai – tai Universiteto kilmę menančios relikvijos, turinčios ypatingą istorinę reikšmę ir yra vieni iš pačių vertingiausių muziejaus eksponatų.

Aukštųjų kursų laisvojo klausytojo Juozo Indriūno studijų pažymėjimas, 1920–1921 m.

Prof. Juozas Indriūnas – tekstilės technologijos mokslų pradininkas Lietuvoje, 1922 m. priimtas mokytis į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. Įgijęs inžinieriaus technologo kvalifikaciją ir bendradarbiaudamas su prof. K. Vasiliausku, prie medžiagų atsparumo laboratorijos įkūrė tekstilės medžiagų tyrimo laboratorija. 1936 m. apsigynė disertaciją „Vilnų plaukeliai lankstomi pavargsta“. 10-ties išradimų autorius.

Prietaisas, naudotas Vytauto Didžiojo universiteto fizikos paskaitų praktiniams užsiėmimams, 1930–1940 m.

Po pakankamai sunkios ir skurdžios pradžios, antrojo nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio eigoje Universitetas jau galėjo pasigirti pakankamai modernia ir išvystyta inžinierių rengimo baze su studijoms ir moksliniam darbui būtinomis laboratorijomis, pastatais bei įranga. Tai vaizdžiai liudijo valstybės požiūrį į aukštąjį mokslą ir dėmesį jam. Max Kohl A. G. – 1876 m. įkurta kompanija – viena žymiausių 20 a. pradžios mokslo prietaisų gamintojų.

Informaciniai universitetų leidiniai, 1922–1940 m.

Studijų gidai, kalendoriai, nuostatai, vidaus tvarkos taisyklių rinkiniai ir informaciniai leidiniai – iki šiol yra neatsiejama studijų proceso dalis, padedanti „nepaklysti“ pirmakursiams ar teikianti visą reikalingą informaciją universiteto bendruomenei. Senieji informaciniai universitetų leidiniai – vertingas šaltinis tyrinėjant universitetų bendrąją tvarką, akademinės bendruomenės oficialiąją ir kasdieninę istoriją. Muziejuje saugomi Lietuvos ir Vytauto Didžiojo universitetų bei Kauno politechnikos instituto informacinia leidiniai.

Studentų korporacijos „Plienas“ kepurėlė ir perpetinė juostelė

Korporacija „Plienas“ yra seniausia KTU studentų organizacija, įsteigta 1931 m. Korporacija vienija jaunuolius, studijuojančius aukštuosius technikos mokslus, taip pat dėstytojus ir absolventus inžinierius. Pagrindinis korporacijos siekis – ugdyti kilnius pilietiškumo jausmus. Savo veikloje plieniečiai remiasi doros, santarvės bei tolerancijos principais. „Plieno“ šūkis – „Lietuviškumas, broliškumas, patvara ir darbas!“ Korporantų atributikos svarbiausios dalys yra juostos ir kepurėlės.

SSRS aukštųjų mokyklų baigimo ženkleliai

Nuotraukoje kairėje matomas bendras SSRS aukštųjų mokyklų baigimo ženklelis, apačioje esantys kūjis ir plaktukas išskiria mokyklos profilį. Šalia 1956 m. sukurti Kauno politechnikos instituto baigimo ženkleliai. Muziejuje taip pat saugoma daugybė įvairioms progoms skirtų universitetų, fakultetų, akademinių organizacijų ir kitokio pobūdžio ženklelių.

Kauno politechnikos instituto iškovoti apdovanojimai už sporto ir mokslo pasiekimus, 1956–1981 m.

Didelę dalį muziejaus eksponatų sudaro įvairūs prizai, liudijantis universiteto pasiekimus ne tik moksle, bet ir sporte. LSSR išradėjų ir racionalizatorių tarybos pereinamąjį prizą „Eureka“ 1977, 1978, 1979, 1980 ir 1981 m. laimėjo KPI mokslininkai. Komandinę žiemos autoralio taurę 1979, 1980 ir 1981 m. iškovojo KPI sporto klubas „Politechnika“. Tarp šių apdovanojimų ir KPI spartakiados dovana krepšinio varžybų nugalėtojams 1956–1958 m.

Kauno politechnikos instituto rektoriaus Kazimiero Baršausko asmeniniai daiktai

Kazimieras Baršauskas – akademikas, profesorius, fizikas. Pirmasis Kauno politechnikos instituto vadovas ir vienas iš jo įkūrėjų. 1960 m. Institute įkūrė probleminę ultragarso laboratoriją. K. Baršauskas daug prisidėjo prie lietuvių inžinierių rengimo ir lietuviškos techninės inteligentijos ugdymo. Muziejuje saugoma daug šiam garsiam rektoriui priklausiusių daiktų.

Pjezoelektriniai robotai, sukurti Kauno politechnikos institute, 1980 m.

1963 m. Kauno politechnikos institute įkurta vibromechanikos laboratorija, padėjusi pagrindus precizinės vibromechanikos ir vibrotechnikos mokslinei mokyklai, greitai išaugusią ir į vieną stambiausių tyrimų centrų Sovietų Sąjungoje – „Vibrotechniką“. Čia sukurtos originalios precizinės sistemos, radusios efektyvų panaudojimą pramonėje, aviacijoje ir kosminėje technikoje: vibraciniai varikliai, stabilizatoriai, dozatoriai, separatoriai, jų pagrindu sukurtos naujais principais veikiančios sistemos, mechanizmai, mašinos, robotai ir kitos technologijos.

Čekijos prezidento Vaclavo Klauso dovana Kauno technologijos universitetui, 2006 m.

2006 m. profesorius, mokslų daktaras, politikas, ekonomistas, Čekijos Respublikos Prezidentas (2003–2013 m.), Ministras Pirmininkas (1992–1997 m.) Vaclavas Klausas tapo 31 Kauno technologijos universiteto Garbės daktaru, kuriam šis vardas suteiktas už pasaulinio lygio ekonominius pasiekimus.

Belgijos karaliaus Alberto II dovana Kauno technologijos universitetui, 2006 m.

2006 m. kovo mėn. tris dienas trukusio vizito Lietuvoje metu Belgijos monarchas su žmona lankėsi ir Kauno technologijos universitete. Vizito metu karališkąją porą lydėjo šešių Belgijos universitetų rektoriai. Princas Albertas Belgijos karaliumi tapo 1993 m. Po dviejų dešimtmečių šalies valdymo 2013 m. karalius atsisakė sosto savo sūnaus labui.

Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. Povilo Vanago apdovanojimas, 2004 m.

Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius – valstybinis apdovanojimas, skirtas KTU prof. P. Vanagui už ypatingus nuopelnus kultūros ir švietimo srityje. Jo pastangomis 1997 m. Kauno technologijos universitete įkurta Kokybės vadybos katedra. P. Vanagas parašė pirmuosius Lietuvoje darbo mokslinio organizavimo ir normavimo, kokybės vadybos vadovėlius. Profesoriaus mokslinės veiklos sritis – universitetinės studijos ir moksliniai tyrimai visuotinės kokybės vadybos srityje.

 

Kontaktai

Audronė Veilentienė

Muziejaus vadovė

K. Donelaičio gatvė 73-109, Kaunas
tel. +370 (37) 30 06 33
e. p. audrone.veilentiene@ktu.lt

KTU muziejus
K. Donelaičio g. 73, Kaunas,
Tel. +370 (37) 30 06 33

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku