Norėdami panaudoti virtualiose parodose paviešintas fotografijas, prašome parašyti prašymą KTU muziejaus vadovei ir gauti jos leidimą.

 „Kad mokslas priartėtų prie žmonių…“ Prof. Kazimierui Baršauskui – 120

Studentų mokslinio darbo organizatorius.

Prof. Jurgiui Slavėnui – 100

Studentų gyvenimas Konstantino Sasnausko fotografijose 1956–1958 m.

Lietuvos dailės istorikų Mokytoja. Doc. Marijai Matušakaitei – 100

 

2023

Gabus mokslininkas ir jautrus vadovas.

Prof. Kęstučiui Sasnauskui – 100

Vandenruošos specialistų mokytojas.

Prof. Broniui Petruliui – 110

Lietuvos energetikos patriarchui prof. Leonui Kaulakiui – 120

Gyvenimas akademine dvasia.

Doc. Juozui Deltuvai – 90

Gyvenimo būdas – mokymasis visą gyvenimą.

Prof. Stanislovui Masiokui – 90

Palikęs ryškų pėdsaką. Doc. Vincui Babiliui – 120

 

2022

„Ir eiti Lietuvos keliu“. Prof. Steponui Kolupailai – 130

Akademikui Danieliui Eidukui – 90

Žodžio žmogus. Prof. Marijonui Martynaičiui – 100

Doc. Stasiui Žebrauskui – 80

 

2021

KTU akademiniam chorui „Jaunystė“ – 95

Mokslo legenda. Akad. Kazimierui Ragulskiui – 95

Prof. Vydai Kęsgailaitei Ragulskienei – 90

Organinės chemijos katedros vedėjas prof. R. Baltrušis laboratorijoje, 1986 m.

Prof. Romualdui Baltrušiui – 95

Jie kūrė Lietuvos universitetą

Edmundo Katino nuotr.

Sausio 13-ąją buvome didvyrių tauta

 

2020

Statybos ir architektūros fakultetui – 80

Prof. A. Matukonis su aspirante L. Miliukaite, 1970 m.

Prof. Algirdui Matukoniui – 100

Geofizikos pradininkas: prof. Kaziui Sleževičiui – 130

Maištingasis grafas. Prof. Antanui Gravrogkui – 140

KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutui – 60

KTU dėstytojai – Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarai

Nuo artilerijos iki vadybos. Plk. dr. Pranui Lesauskiui – 120

 

2019

KTU tautinio meno ansambliui „Nemunas“ – 70

Prorektoriui Romanui Chomskiui – 100

KTU teatro studijai – 70

„Mes prie Nemuno užaugę…“

Prof. Steponui Kairiui –140

Prof. Kazimierui Vasiliauskui – 140

 

2018

Gydytojui Juozui Nemeikšai –130

Ekonomikos ir verslo fakultetui – 50

Adolfui Damušiui – 110

Sąjūdžiui – 30

Nepriklausomybės šaukliai

 

2017

Cheminės technologijos fakultetui – 70

Tautinis kostiumas Universiteto istorijoje