Virtualios parodos

Siekdamas atskleisti Universiteto istoriją, pasiekimus ir tradicijas, supažindinti lankytojus su čia dirbusiomis ir studijavusiomis asmenybėmis, Muziejus taip pat rengia virtualias parodas.

Mokslo legenda. Akad. Kazimierui Ragulskiui – 95

Prof. Vydai Kęsgailaitei Ragulskienei – 90

Organinės chemijos katedros vedėjas prof. R. Baltrušis laboratorijoje, 1986 m.

Prof. Romualdui Baltrušiui – 95

Jie kūrė Lietuvos universitetą

Edmundo Katino nuotr.

Sausio 13-ąją buvome didvyrių tauta

 

2020

Nuo artilerijos iki vadybos.

Plk. dr. Pranui Lesauskiui – 120

Statybos ir architektūros fakultetui – 80

Prof. A. Matukonis su aspirante L. Miliukaite, 1970 m.

Prof. Algirdui Matukoniui – 100

Geofizikos pradininkas: prof. Kaziui Sleževičiui – 130

Maištingasis grafas. Prof. Antanui Gravrogkui – 140

KTU Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutui – 60

KTU dėstytojai – Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarai

 

2019

KTU tautinio meno ansambliui „Nemunas“ – 70

Prorektoriui Romanui Chomskiui – 100

KTU teatro studijai – 70

„Mes prie Nemuno užaugę…“

Prof. Steponui Kairiui –140

Prof. Kazimierui Vasiliauskui – 140

 

2018

Gydytojui Juozui Nemeikšai –130

Ekonomikos ir verslo fakultetui – 50

Adolfui Damušiui – 110

Sąjūdžiui – 30

Nepriklausomybės šaukliai

 

2017

Cheminės technologijos fakultetui – 70

Tautinis kostiumas Universiteto istorijoje