Prof. Algirdui Matukoniui – 100

Prof. Algirdui Matukoniui – 100

Nuo gimnazisto iki profesoriaus

Spalio 7 d. sukako 100 metų, kai  mokytojo šeimoje gimė inžinierius technologas, tekstilininkas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, KTU garbės profesorius Algirdas Matukonis. Anksti netekęs motinos Algirdas nepalūžo, bet stengėsi padėti tėvui ir gerai mokytis. 1933 m. jis baigė Leipalingio progimnaziją, 1937 m. – aukso medaliu Alytaus gimnaziją. 1937–1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technikos (nuo 1940 m. – Technologijos) fakultete. Nuo pat studijų pradžios buvo aktyvus studentų vyrijos „Plienas“ narys. 1940–1942 m. A. Matukonis buvo Universiteto vyrų choro pirmininkas, o iki 1944 metų – ir Lietuvoje pagarsėjusio studentų vokalinio kvarteto, vadovaujamo L. Jarošeko, narys. 1943 m. jis su pagyrimu baigė Universitetą, o 1944 m., pakviestas VDU Technologijos fakulteto dekano ir katedros vedėjo prof. J. Indriūno, A. Matukonis pradėjo dirbti Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Tekstilės technologijos katedroje vyr. dėstytoju.  1950 m. apgynė technikos mokslų kandidato (dabar daktaro), o 1964 m. – daktaro (dabar habilituoto daktaro) disertaciją. Greta pedagoginės veiklos jis susidomėjo heterogeninėmis tekstilės medžiagomis ir ėmėsi aktyviai tirti jų mechanines savybes. A. Matukoniui pirmajam Lietuvoje šiems tyrimams teko kurti bei taikyti specialią elektroninę tenzometrinę aparatūrą ir metodikas. Jo tyrimų rezultatų publikacijos tuometinėje SSRS ir užsienio mokslinėje spaudoje, pranešimai mokslinėse konferencijose sulaukė didelio susidomėjimo ir teigiamo įvertinimo. 1966 m. jam buvo suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. 1962–1988 m. jis vadovavo KPI Lengvosios pramonės fakulteto Tekstilės technologijos katedrai. 1965 m. jam buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo vardas. 1965 m. ir 1979 m. jis kartu su bendraautoriais gavo  Lietuvos SSR respublikines premijas. Prof. A.Matukonis parengė ir išleido 4 monografijas (viena jų išversta į kinų kalbą ir išleista Kinijoje). Drauge su bendraautoriais parengė 4 vadovėlius, du aiškinamuosius (tekstilės ir dailės) terminų žodynus. Lietuvos ir užsienio leidiniuose jis paskelbė per 340 mokslinių publikacijų – daugiausia tekstilės technologijos ir medžiagotyros klausimais. Padarė 11 išradimų (su bendraautoriais). Puoselėjo lietuvių kalbą, daug dėmesio skyrė techninei terminijai, yra sukūręs ne vieną terminą, tvirtai įsigalėjusį mokslo ir pramonės terminijoje.

Universiteto tradicijų puoselėtojas

Lietuvai iškovojus nepriklausomybę prof. A. Matukonis entuziastingai prisidėjo prie Kauno technologijos universiteto tradicijų kūrimo –1992–2001m. jis buvo KTU Senato Tradicijų ir švenčių komisijos pirmininkas, nuo 2001 m. – šios komisijos narys.  Komisijos dėka buvo atgaivintos kai kurios prieškario bei kuriamos naujos tradicijos. Prof. A. Matukonis prisidėjo prie studentų vyrijos „Plienas“ atkūrimo, Lietuvos universiteto 75-ojo jubiliejaus paminėjimo, KTU istorijos puoselėjimo. Taip pat iki 1994 m. rugsėjo 16 d. A. Matukonis dirbo KTU Lengvosios pramonės fakulteto Tekstilės technologijos katedros profesoriumi bei 1991–2001 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas.

1997 m.  prof. A. Matukonis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordinu, 2001 m. jam kartu su kitais autoriais už darbų „Tekstilės gaminių projektavimo teorija, savybių tyrimai ir prognozavimas (1980–2000 m.)“ įteikta Lietuvos mokslo premija. 2000 m. A. Matukoniui suteiktas Kauno technologijos universiteto garbės profesoriaus vardas, nuo 2001 m. – KTU profesorius emeritas.  Prof. A. Matukonio mokslo darbai buvo įvertinti ir Latvijoje – 1996 m. jam suteiktas Rygos technikos universiteto garbės daktaro vardas. Prof. A. Matukonis mirė 2013 m. birželio 20 d. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

 

KTU muziejus dėkoja

KTU muziejus nuoširdžiai dėkoja prof. A. Matukonio vaikaitei Ievai Nomeikienei, seseriai Reginai Matukonytei Likšienei, prof. Arvydui Vitkauskui, doc. Beatai Tvarijonavičienei ir dr. Gintai Laureckienei už pagalbą rengiant parodą. Parodoje panaudotos fotografijos ir dokumentai iš KTU muziejaus, KTU archyvo, prof. A. Vitkausko ir prof. A. Matukonio šeimos archyvų. Parodą parengė muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė.