Cheminės technologijos fakultetui – 70

Cheminės technologijos fakultetui – 70

2017 m. gruodžio 9 d. sukako 70 metų, kai buvo įkurtas Cheminės technologijos fakultetas. KTU muziejus sveikina fakulteto bendruomenę su garbingu jubiliejumi ir dovanoja virtualią parodą „Cheminės technologijos fakultetui – 70“. Paroda padės sužinoti fakulteto istorijos fragmentus ir primins asmenybes, kurios perdavė savo  žinias ir suteikė galimybes tęsti jų pradėtus darbus. Parodą sudaro 3 dalys, atspindinčios skirtingus fakulteto istorinius laikotarpius. Pirmoji dalis „Ištakos: chemijos studijos Kaune 1922–1947 m.“ atskleidžia Lietuvos universiteto dėstytojų nuopelnus chemijos mokslui, parodo sudėtingą Universiteto istoriją. Antroji dalis „Cheminės technologijos fakulteto įkūrimas ir veikla 1947–1990 m.“ supažindina su fakulteto veikla sovietų okupacijos metais. Trečioji dalis „Branda: fakulteto veikla nepriklausomoje Lietuvoje“ atskleidžia fakulteto gyvenimą Lietuvai atkūrus valstybingumą. Parodoje panaudotos nuotraukos ir dokumentai iš KTU muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų, Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Cheminės technologijos fakulteto albumų. Taip pat parodoje eksponuojamos nuotraukos iš asmeninių Cheminės technologijos fakulteto absolvento, 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataro Algirdo Patacko, prof. Romualdo Baltrušio ir prof. Marijono Martynaičio šeimos archyvų. Parodą parengė KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė.

Ištakos: chemijos studijos Kaune 1922–1947 m.

Cheminės technologijos studijos prasidėjo 1922 m. Lietuvos universitete. Technikos fakultete buvo ruošiami cheminės technologijos inžinieriai, o Matematikos-gamtos fakultete – chemijos mokytojai. Iki 1940 m. Technikos fakultetą baigė tik 15 cheminės technologijos inžinierių, nes dėl menkai išvystytos chemijos pramonės ši specialybė nebuvo populiari. Technikos fakultete buvo Organinės technologijos katedra (vedėjas prof. Jonas Šimkus) ir Neorganinės technologijos katedra (vedėjas prof. Pranas Jodelė). Matematikos-gamtos fakultete buvo Neorganinės ir analizinės chemijos (vedėjas – prof. Pilypas Butkevičius), Organinės chemijos (vedėjas – prof. Antanas Purėnas) ir Fizikinės chemijos (vedėjas – prof. Vincas Čepinskis) katedros. Šie dėstytojai buvo chemijos mokslo pradininkai Lietuvoje. Jie rašė vadovėlius lietuvių kalba ir kūrė lietuviškus terminus. 1930 m. pakeitus statutą Universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo vardu. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. rugpjūtį universitetas pervadintas Kauno universitetu, panaikintas Teologijos-filosofijos fakultetas, Matematikos-gamtos fakultetas iškeltas į Vilniaus universitetą o Technikos fakultetas buvo padalytas į Statybos ir Technologijos fakultetus. Okupantams naikinant Lietuvos kariuomenę, plk. Juozo Vėbros iniciatyva Kauno universitetui buvo perduota Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorija, kurioje įsikūrė Technologijos fakultetas su Cheminės technologijos skyriumi. Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, 1941 m. birželio 22 d. universiteto studentai ir dėstytojai suorganizavo sukilimą prieš Sovietų Rusijos kariuomenę ir paskelbė apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, tačiau tai nesutapo su vokiečių planais. Sukilime aktyviai dalyvavo doc. Adolfas Damušis ir plk. doc. Juozas Vėbra, o Tyrimų laboratorija buvo tapusi sukilėlių susirinkimų vieta. Dėstytojai ir studentai aktyviai dalyvavo antinacinėje rezistencijoje.

Cheminės technologijos fakulteto įkūrimas ir veikla 1947–1990 m.

1947 m. gruodžio 9 d. SSRS Aukštojo mokslo ministro įsakymu Kauno valstybinio universiteto Technologijos fakultetas reorganizuotas į Elektrotechnikos, Mechanikos ir Cheminės technologijos fakultetus. 1950 m. pabaigoje Universitetas buvo reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą (toliau – KPI), o jo Medicinos fakultetas – į Kauno medicinos institutą. KPI Cheminės technologijos fakultete buvo 6, vėliau 7 katedros, kurių pavadinimai ne kartą keitėsi. 1970–1975 m. pastatyti nauji Cheminės technologijos fakulteto rūmai ir laboratorijų korpusas (architektas V. Dičius). Padidėjus visuomenės dėmesiui ekologinėms šalies problemoms, 1988 m. fakultete įkurta Inžinerinės ekologijos katedra. Sovietų okupacijos metais fakultete neišblėso nepriklausomos Lietuvos dvasia. KPI studentai ne kartą demonstravo antisovietines nuotaikas: dainavo antisovietines dainas, kritikavo sovietinę santvarką, niokodavo sovietinius paminklus. Cheminės technologijos fakulteto studentas Algirdas Patackas su savo draugu iš kito fakulteto Algiu Petrausku 1963 m. sugalvojo ištepti tais metais fakulteto teritorijoje pastatytą paminklą komjaunuoliams, žuvusiems už sovietų valdžią. Mediumo metu A. Patackas slapta išdažė paminklą Lietuvos tautinės vėliavos spalvų dažais, o mazuto mišiniu nupiešė Gedimino stulpus. Kilo didelis triukšmas, paminklą plovė įvairiais chemikalais kelis mėnesius, tačiau taip ir neišsiaiškino, kas tai padarė. Tiesa paaiškėjo iškovojus nepriklausomybę, kai kurso susitikimo metu 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataras A. Patackas prisipažino išdažęs sovietinį paminklą.

Branda: fakulteto veikla nepriklausomoje Lietuvoje

1990 m. spalio 31 d. Kauno politechnikos institutas buvo reorganizuotas į Kauno technologijos universitetą. 1990 m. gruodžio 12 d. KTU pirmasis Lietuvoje nutarė pereiti prie dviejų pakopų studijų sistemos. 2005 m. įkurtas Sintetinės chemijos institutas, 2010 m. fakulteto ir ES sanglaudos fondo lėšomis buvo moderniai įrengtas Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras, kuriame dirba patyrę maisto mokslų srities mokslininkai ir technologai. Šiuo metu Cheminės technologijos fakultetą sudaro 6 katedros, Sintetinės chemijos institutas bei Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras. Kauno technologijos universitete kūrėsi naujos tradicijos – 1998 m. šalia Cheminės technologijos fakulteto buvo pasodinta ąžuolų giraitė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečiui. Tų pačių metų spalio 26 d., minint Lietuvos Konstitucijos dieną ir Europos universitetų chartiją, čia atidengtas skulptūrinis ženklas – ąžuolo gilė (Skulpt. R. Antinis). 2009 m. Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejaus proga prie fakulteto buvo atidengtas žmogaus šešėlio saulės laikrodis. 1992 m. įkurta Cheminės technologijos fakulteto studentų atstovybė „Vivat chemija“ tęsia senas ir kuria naujas tradicijas: organizuoja fuksų krikštynas, „Chemikų dienas“, vykdo įvairius socialinius projektus.