Ekonomikos ir verslo fakultetui – 50. Sustabdytos akimirkos

Ekonomikos ir verslo fakultetui – 50. Sustabdytos akimirkos

Šiais metais Ekonomikos ir verslo fakultetas mini 50-ties metų jubiliejų. Jo pradžia galima laikyti 1952 m. Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultete įkurtą Pramonės įmonių ekonomikos ir organizavimo katedrą (vedėjas doc. B. Pečiūra). Jos tikslas buvo ugdyti inžinierių ekonominį mąstymą. 1958 m. Mechanikos fakultete buvo pradėti rengti inžinieriai ekonomistai. Iki fakulteto įkūrimo buvo išleistos 6 inžinierių ekonomistų laidos.

1968 m. sausio 26 d. KPI taryba nutarė įkurti Inžinerinės ekonomikos fakultetą, kuris iš pradžių buvo įsikūręs Lengvosios pramonės fakulteto rūmuose (Gedimino g. 62). Pirmuoju dekanu paskirtas doc. A. Makarevičius vadovavo fakultetui 20 metų. Po metų fakultetas persikraustė į buvusius „Pienocentro“ rūmus Laisvės alėjoje ir čia buvo iki 2014 m. vasaros. 1988 m. dekanu išrinktas doc. Bronius Martinkus (vadovavęs iki 1992 m.).

Fakultetas turėjo tradicinius renginius: „Fuksų krikštynas“, Mediumą ir „Paskutinį skambutį“, kasmet vykdavo grupių konkursai. Fakultetas ne tik aktyviai dalyvavo KPI festivaliuose, bet ir pradėjo organizuoti fakulteto festivalius. Pirmasis Ekonomistų festivalis įvyko 1972 m. KPI sporto ir sveikatingumo stovykloje Kapitoniškėse. Festivalių programoje buvo grupių pasirodymai, merginų futbolas, krepšinio varžybos, atrakcionai ir kt. 1986 m. KPI Inžinerinės ekonomikos fakulteto studentai suorganizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų ekonomistų festivalį. 1988 m. KPI ekonomistų suorganizuotame festivalyje dalyvavo Rygos, Talino ir Leningrado politechnikos institutų inžinerinės ekonomikos studentai. Su pastaraisiais festivaliais atsirado ir varnelės simbolis.

 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, keitėsi ir aukštojo mokslo sistema. 1990 m. spalio 31 d. Kauno politechnikos institutas buvo reorganizuotas į Kauno technologijos universitetą. 1992 m. Ekonominės inžinerinės fakultetas tapo Vadybos fakultetu. Tuo metu jam pradėjo vadovauti doc. Bronius Neverauskas, šias pareigas ėjęs iki 2006 m. Buvo pradėti rengti vadybos bakalaurai bei magistrai. Nuo 1990 m. leidžiamas tarptautiniu mastu pripažintas mokslo darbų rinkinys „Inžinerinė ekonomika“. 1999 m. fakultetas reorganizuotas į Ekonomikos ir vadybos fakultetą. Tuomet buvo pradėti rengti ir ekonomikos bakalaurai bei magistrai. 2014 m. fakultetas tapo Ekonomikos ir verslo fakultetu.

Ne kartą keitėsi fakulteto pavadinimai, katedros, dėstytojai ir studentai, nesikeitė pagrindinė jo misija – žinių ir tradicijų perdavimas jaunajai kartai. KTU pirmtako Lietuvos universiteto profesorius ekonomistas Vladas Jurgutis 1933 m. paskaitoje akademiniam jaunimui sakė: „Ne tiek svarbu, kad studijų darbas padarytų mūsų žmones ekonomistais, teisininkais, medikais ar filologais, bet kad jis paverstų mūsų ekonomistus, teisininkus, medikus ar filologus žmonėmis“.

Parodoje panaudotos fotografijų ir dokumentų kopijos iš KTU muziejaus fondų. Parodą rengė KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė.