KTU tautinio meno ansambliui „Nemunas“ – 70

KTU tautinio meno ansambliui „Nemunas“ – 70

Sėkminga pradžia ir pasiekimai

KTU tautinio meno ansamblio pradžia – 1949 m. pabaigoje Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete įkurtas dainų ir šokių ansamblis. Pirmuoju ansamblio vadovu buvo pakviestas Kauno valstybinio dramos teatro koncertmeisteris Aloyzas Čižas, oficialiai įdarbintas Cheminės technologijos fakultete vyresniuoju preparatoriumi. 1950 m. balandžio 22 d. Universiteto III rūmuose įvyko pirmasis ansamblio koncertas, o tų pačių metų vasarą ansamblis dalyvavo dainų šventėje Vilniuje. 1951 m. sausio 1 d. Universitetas buvo reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, o jo Medicinos fakultetas – į Kauno medicinos institutą. Reorganizacija palietė pusę ansamblio dalyvių, tačiau nepaisydamas šių sunkumų, KPI ansamblis 1951 m. pabaigoje dalyvavo SSRS saviveiklinio meno apžiūroje, kur jam buvo paskirta pirmoji premija. 1955 m. ansamblis laimėjo absoliučiai geriausio LSSR ansamblio vardą ir tų pačių metų vasarą dalyvavo V Pasaulio ir jaunimo festivalyje Varšuvoje. 1958 m. pabaigoje jam buvo suteiktas LSSR  nusipelniusio kolektyvo vardas o 1963 m. KPI dainų ir šokių liaudies ansambliui buvo suteiktas „Nemuno“ vardas. Nuo 1963 m. „Nemunas“ kasmet koncertuodavo užsienyje. Didelę reikšmę ansamblio istorijoje turėjo 1967 m. kelionė į Kanadą, kur ansamblis koncertavo Expo’67 parodoje. Šios kelionės metu ansambliečių iš Kanados lietuvių perimta daina „Stoviu aš parimus“ tapo „Nemuno“ himnu, giedamu tik iškilmingiausiomis progomis. Pasirodo, dainos žodžius 1942 m. parašė ir literatūros vakare perskaitė studentė Vanda Panavaitė-Stankienė. Vėliau žmonės eilėraštį pavertė daina, kurią mėgo dainuoti Lietuvos partizanai. 1969 m. ansambliui švenčiant 20 metų jubiliejų įvyko 1000-sis koncertas. 1978 m. „Nemunas“ pirmasis iš Lietuvos tautinio meno saviveiklos kolektyvų parengė vientisą koncertinę programą „Nemuno daina“ – tuo metu tai buvo didelis meninis pasiekimas. 1989 m., prieš pat 40-ąjį ansamblio jubiliejų, kolektyvas parengė programą „Atgimstančiai Lietuvai“, su kuria keliavo po šalį. Meno vadovai sovietų okupacijos laikotarpiu taip pat buvo A. Buzys, L. Gadliauskas, A. Balčiūnas, A. Bartusevičius, P. Jurkonis, V. Švedas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę

Lietuvai atgavus nepriklausomybę „Nemunas“ su koncertinėmis programomis daug keliauja po Europą, dalyvauja Pasaulio lietuvių bei studentų dainų šventėse, įvairiuose festivaliuose, o pastaruoju metu vis aktyviau bendradarbiauja su kitomis studentų organizacijomis bei dalyvauja visuomeninėje veikloje. Atkūrus valstybę „Nemuno“ meno vadovais buvo P. Jurkonis, J. Urbonas, H. Ganusauskas, o nuo 2003 m. ansambliui vadovauja Margarita Tomkevičiūtė. Tautinio meno ansamblis „Nemunas“ yra pelnęs daugybę apdovanojimų: 2001 m. ansamblis buvo apdovanotas aukščiausiu Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimu – „Aukso paukšte“, yra konkursų „Kadagys“ (2001 m.) ir „Klumpakojis“ (2006 m.) nugalėtojas, 2010 m. ansamblis konkurse „Klumpakojis“ buvo antras, o konkurse „Kadagys“ laimėjo pirmąją vietą. „Nemunas“ yra aplankęs Suomiją, Lenkiją, Vokietiją, Rusiją, Rumuniją, Bulgariją, Serbiją, Slovėniją, Slovakiją, Austriją, Šveicariją, Čekiją, Ispaniją, Portugaliją, Daniją, Belgiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Italiją, Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Latviją, Estiją, Vengriją, Turkiją, Graikiją, Baltarusiją, Ukrainą, Kroatiją, Makedoniją, Tadžikiją, Uzbekiją, Pakistaną, Meksiką, Venesuelą, Kosta Riką, Kanadą, JAV, Kiniją, Japoniją.

„Nemunas“ tęsia buvusias ir kuria naujas tradicijas: ankstyvą rudenį savo narius kviečia į Didžkukulių balių, naujus narius pageria Lapkritinėse, „fuksų“ norą būti tikrais nemuniečiais išbando pavasarį krikštynomis, Merginų dienoje renka „Nemuno“ Mis, Vaikinų dienoje –„Nemuno“ Misterį.  Viena gražiausių ir iškilmingiausių „Nemuno“ švenčių, kuria pagerbiami ansambliečiai, kolektyve išbuvę bent penkerius metus – diplomantų išleistuvės.

 

KTU muziejus dėkoja

Jubiliejaus proga KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė surengė virtualią parodą „KTU tautinio meno ansambliui „Nemunas“– 70“, kurioje eksponuojamos fotografijos, leidiniai, koncertų programėlės iš KTU muziejaus fondų, KTU fotolaboratorijos bei  „Nemuno“ archyvų. KTU muziejus dėkoja „Nemuno“ meno vadovei Margaritai Tomkevičiūtei ir pirmininkui Redminui Šegždai bei KTU veteranų klubo „Emeritus“ nariams – prof. Arvydui Vitkauskui ir Daliai Bingelienei už pagalbą rengiant parodą.