Tikros ir suvaidintos akimirkos: KTU teatro studijai – 70

Tikros ir suvaidintos akimirkos: KTU teatro studijai – 70

Sėkminga pradžia

Šiais metais KTU teatro studija „44“ švenčia savo kūrybinės veiklos 70-metį. Tai – seniausia Lietuvoje universitetinė teatro studija. Jos ištakos – Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete 1948 metais garsaus teatro ir televizijos aktoriaus, režisieriaus Petro Likšos įkurtas studentų dramos būrelis. 1948 m. spalio 13 d. vyko stojamieji egzaminai į dramos būrelį, o 1949 m. gegužės 23 d. Kauno muzikiniame teatre įvyko spektaklio „Vedybos“ premjera. 1951 m. universitetas buvo reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, ir Dramos būrelis toliau veikė institute. 1958 m. KPI dramos būreliui buvo suteiktas Teatrinės studijos vardas. 1967 m. pavasarį KPI teatrinė dramos studija buvo pakviesta į Prancūzijoje vykusį Tarptautinį saviveiklinių dramos kolektyvų festivalį, tačiau sovietų valdžia neišleido, o vietoje Paryžiaus pasiūlė kelionę į Gruziją.

Liaudies teatras

1972 m. KPI teatrinei dramos studijai suteiktas liaudies teatro vardas. Tuomet jai vadovavo Kauno dramos teatro direktorius režisierius Romualdas Tumpa ir aktorius Algimantas Voščikas. KPI teatras įsikūrė III rūmų pusrūsyje, kur Jono Vengraičio ir kitų narių dėka buvo įrengta ir nedidelė žiūrovų salė, kurios 44 žiūrovų vietų skaičius šiuo metu įrašytas studijos pavadinime. 1979 m. KPI teatrui vadovauti pradėjo aktorius Leonardas Zelčius. 1986 m. liepos 13 d. Pabaltijo ir Baltarusijos respublikų 7-ajame mėgėjų teatrų festivalyje Viljandyje (Estija) KPI liaudies teatras už režisieriaus Vytauto Grigolio režisuotą K. Borutos „Baltaragio malūną“ laimėjo „GRAND PRIX“. Su KPI teatru be vadovų dar dirbo režisieriai-pedagogai Birutė Raubaitė, Danutė Juronytė, Vytautas Grigolis, Vida Savičiūnaitė, Arvydas Lebeliūnas, Audrius Baniūnas.

Atgavus nepriklausomybę

1990 m. spalio 31 d. Kauno politechnikos institutas buvo pavadintas Kauno technologijos universitetu. Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje studijai buvo sunkus laikotarpis, dažnai keitėsi vadovai, tačiau vėliau padėtis pagerėjo. 1998 m. studija atšventė savo veiklos 50-metį. Vėliau KTU teatro studijai vadovavo aktoriai Robertas Vaidotas ir Ridas Žirgulis, dabar – režisierius Aleksandr Špilevoj. KTU teatro studija „44“ priklauso Tarptautinei universitetų teatrų asociacijai.

Jubiliejaus proga KTU muziejus surengė virtualią parodą „Tikros ir suvaidintos akimirkos: KTU teatro studijai – 70“, kurioje eksponuojamos fotografijos, spektaklių programėlės ir afišos bei dokumentai iš KTU muziejaus, studijos narių ir Kauno regioninio valstybės archyvo. Fotografijose užfiksuoti studijos spektaklių fragmentai, gastrolių, tradicijų ir laisvalaikio momentai.

 

KTU muziejus dėkoja

KTU muziejus dėkoja Gintautui Bukauskui, Žilvinui Likšai, Skirmai Dubinskaitei-Šablinskienei, Jonui Vengraičiui, Gražvydui Makseliui, Raimondai Vingelienei, Nijolei Krasauskaitei, Antanui Baranauskui, Viktoriui Mickūnui bei Lukošiūnų ir Marazų šeimoms už pagalbą rengiant parodą. Parodą parengė muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė.