Prof. Kazimierui Vasiliauskui – 140 metų

„Mano gyvenimas priklausė Lietuvai“. Prof. Kazimierui Vasiliauskui – 140

Kovo 17 d. medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos pradininkui Lietuvoje prof. Kazimierui Vasiliauskui būtų sukakę 140 metų. Jis stovėjo prie tautinės aukštosios mokyklos ištakų – Aukštųjų kursų Kaune, buvo vienas iš Lietuvos universiteto Technikos fakulteto kūrėjų. Jis keturis dešimtmečius ugdydamas kitus inžinierius ir mokslininkus sukūrė savitą medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos mokslo mokyklą. Jo mokslo darbai – pirmieji vadovėliai lietuvių kalba, monografijos ir straipsniai įeina į Lietuvos techninės literatūros aukso fondą.

„Mano gyvenimas priklausė Lietuvai, o lietuvį manyje dar jaunystėje pažadino penkios Vinco Kudirkos „Varpo“ gadynės eilutės“, – sakė prof. K. Vasiliauskas. Jis nuėjo ilgą ir prasmingą gyvenimo kelią nuo šiaudinės bežemio valstiečio pastogės iki Lietuvos universiteto profesoriaus ir Technikos fakulteto dekano, vėliau – akademiko, tačiau prof. K. Vasiliausko šeimos taip pat neaplenkė skaudžios okupacijų ir karo pasekmės: vyriausias sūnus Medardas žuvo Sibire, sūnus Gediminas ir duktė Danutė karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją. 10 metų prof. K. Vasiliauskas buvo Technikos fakulteto dekanas, 33 metus – Statybinės mechanikos katedros vedėjas ir net 35 metus vadovavo Medžiagų atsparumo laboratorijai, kuri yra išlikusi iki šių dienų.

Prof. K. Vasiliausko jubiliejaus proga KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė surengė virtualią parodą „Mano gyvenimas priklausė Lietuvai“. Prof. Kazimierui Vasiliauskui – 140“, kurioje galima pamatyti akimirkas iš šio žymaus mokslininko gyvenimo, dokumentus iš asmens bylos, saugomos KTU archyve, mokslo darbus.