Prorektoriui Romanui Chomskiui – 100

Mokslo organizatorius. Prorektoriui Romanui Chomskiui – 100

Liepos 29 d. ilgamečiui Kauno politechnikos instituto prorektoriui mokslo reikalams doc. Romanui Marijonui Chomskiui būtų sukakę 100 metų. 1941 m. jis baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, o 1948 m. – Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto (1951 m. reorganizuoto į Kauno politechnikos institutą (KPI) Elektrotechnikos fakultetą. Dar studijų metu pradėjo dirbti laborantu Bendrosios elektrotechnikos katedroje, o baigęs mokslus, tapo šios katedros asistentu. 1954 m. R. Chomskis apgynė fizikos-matematikos mokslų kandidato disertaciją „Dielektrinių nuostolių kampo tyrimai fazei jautriu elektroniniu srovės rodikliu“. 1957–1958 m. jis buvo Lietuvos mokslų akademijos Energetikos ir elektrotechnikos instituto direktoriaus pavaduotojas, o 1950–1960 m. – Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tyrimo instituto direktorius ir kartu dėstė KPI Bendrosios elektrotechnikos katedroje. 1960 m. R. Chomskis tapo KPI Automatikos ir skaičiavimo įtaisų katedros vedėju. 1961 m. prie šios katedros buvo įkurta žinybinė Elektroninės skaičiavimo technikos laboratorija, kuriai jis vadovavo iki 1975 m. 1966 m. KPI įkurta Skaičiavimo technikos katedra, kuriai 3 pirmuosius metus vadovavo R. Chomskis. 1962 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas, 1965 m. – Lietuvos SSR nusipelniusio inžinieriaus garbės vardas. 23 metus, nuo 1961 m. iki išėjimo į pensiją 1984 m., R. Chomskis buvo KPI prorektorius mokslo reikalams. Taip pat jis dėstė studentams, ruošė mokslininkus – skaičiavimo technikos specialistus, globojo KPI studentų mokslinę draugiją. Net 29 jo mokiniai tapo mokslų kandidatais, 7 – habilituotais daktarais. R. Chomskis buvo vienas iš skaičiavimo technikos iniciatorių Lietuvoje, kuris dalyvavo kuriant skaičiavimo mašinas.  Išėjęs į pensiją, jis atskleidė dar vieną savo talentą – pradėjo tapyti akvarele įžymių žmonių portretus. Be to, buvęs prorektorius aktyviai dalyvavo Žemaičių draugijos veikloje atkuriant Rietavo kultūros fondą, padovanojo nemažai eksponatų Lauryno Ivinskio vidurinei mokyklai, o Rietavui – savo darbų kolekciją, kuri dabar saugoma Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje. Dalis jo tapytų portretų saugoma ir KTU muziejuje. R. Chomskis mirė 1991 m. liepos 11 d. Jurbarke. Palaidotas Kaune, Panemunės kapinėse.

Jubiliejaus proga KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė surengė buvusio prorektoriaus tapytų portretų parodą KTU Centrinių rūmų 3-iame aukšte ir virtualią parodą, kurioje eksponuojamos nuotraukos ir dokumentai iš KTU muziejaus, archyvo ir R.Chomskio šeimos archyvo.