Veikla

Muziejus kaupia, saugo ir populiarina istorines vertybes, susijusias
su Universiteto istorija ir iškiliausių asmenybių biografijomis,
organizuoja istorinių sukakčių paminėjimą, plėtoja daugiaplanę
edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą, bendradarbiauja su kitais
šalies ir užsienio muziejais, kultūros, švietimo įstaigomis ir organizacijomis.

Muziejus

Eksponatai

Renginiai

Rėmėjai