Veikla

Muziejus kaupia, saugo ir populiarina istorines vertybes, susijusias su Universiteto istorija ir jo asmenybių biografijomis, plėtoja edukacinę ir tiriamąją veiklą, bendradarbiauja su kitais muziejais, kultūros ir švietimo organizacijomis.

Rinkiniai

Kauno technologijos universiteto muziejus kaupia, saugo, tiria, eksponuoja ir populiarina muziejines vertybes, atspindinčias Universiteto istoriją: ištakas, tradicijas, veiklos sritis, pasiekimus, padalinių istoriją, žymius žmones, paveldą bei reprezentuoja šiandienos Universitetą, atskleidžia jo poveikį valstybės ir visuomenės raidai, reikšmę šalies mokslui ir kultūrai.

Muziejines vertybes ir archyvinę medžiagą sudaro eksponatai, susiję su Kauno technologijos universitetu, Kauno politechnikos institutu ir Lietuvos universitetu (1930 m. suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto vardas), jų padaliniais, pastatais ir žmonėmis. Rinkinių pagrindas – tarpukario laikotarpio fizikos ir chemijos laboratorijų prietaisai ir mokymo priemonės, Kauno politechnikos instituto mokslininkų sukurti ir mokymo procese naudoti prietaisai, diplominiai darbai, disertacijos, dokumentai, asmeniniai daiktai, studentų statybinių būrių atributika, dovanos, baldai ir kiti daiktai. Taip pat rektoriaus Kazimiero Baršausko asmeniniai daiktai bei 2014 m. muziejui perduota prof. Kazimiero Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorijos dalis su autentiškais tarpukario įrenginiais. Sukauptus rinkinius muziejus eksponuoja ekspozicijose, parodose, muziejaus buveinėje ir padaliniuose.

Siekdamas pristatyti Universiteto istoriją ir reikšmę plačiajai visuomenei, muziejus glaudžiai bendradarbiauja su KTU veteranų klubu „Emeritus“, suteikiančiu vertingos informacijos apie Universiteto įvykius, žmones ir eksponatus, taip pat Vytauto Didžiojo karo, Genocido aukų, Lietuvos švietimo istorijos, Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų muziejais bei Lietuvos muziejų asociacija.

Fotografijų autorius: Andrius Staniulis

Paskaitos

2017 m. pavasarį KTU muziejus ir Kultūros centras surengė atvirų paskaitų ciklą „Nepatogi Universiteto istorija“, kuriuo buvo siekiama ne tik populiarinti istoriją, įdomius, su Universiteto praeitimi susijusius faktus, įvykius bei asmenis, bet ir savotiškai papildyti atnaujintą ir vasario 15 d. visuomenei pristatytą KTU muziejaus ekspoziciją „Asmenybės universiteto ir valstybės istorijoje“. Paskaitas skaitė muziejaus vadovė, istorikė dr. Audronė Veilentienė, moderatorius – Žilvinas Rinkšelis.

Paskaitų ciklo paskaitos yra laisvai prieinamos peržiūrai internete:

Šias ir kitokio pobūdžio paskaitas Universiteto ir politinės istorijos tema galima organizuoti mokyklose, Universitete ir plačiajai visuomenei.

Rėmėjai

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie KTU muziejaus kūrimo, puoselėjimo ir parėmusiems jį eksponatais:

 • Loretai Jasiukevičiūtei-Kudarienei,
 • Gailutei Nedzinskaitei-Neverdauskienei,
 • Natalijai Baryšnikovai,
 • Janinai Samolaitytei,
 • Alinai Kšivickienei,
 • Vincui Bitinaičiui,
 • Jūratei Banionienei,
 • Jūratei Radvilavičienei,
 • Robertui Kapačiūnui,
 • Benitai Mincevičiūtei,
 • doc. Laimai Papreckienei,
 • prof. Antanui Žiliukui,
 • Vytautui Bingeliui,
 • Nepriklausomybės akto signatarui Povilui Varanauskui,
 • habil. dr. Genovaitei Jasinevičienei,
 • Mildai Mildažytei Kulikauskienei,
 • prof. Romualdui Baltrušiui,
 • Virginijai Limanauskienei,
 • Antanui Pedišiui,
 • Ninai ir Igoriui Prosyčevams,
 • Leonui Veržbolauskui,
 • Palmirai Garunkštytei-Kunigėnienei,
 • Aleksandrui Duchavičiui,
 • Juditai Šukytei,
 • Statybos ir architektūros fakultetui,
 • Mechanikos inžinerijos katedrai,
 • Dizaino ir technologijų fakulteto veteranams.

Savanorystė

Domiesi muziejininkyste, turi laisvo laiko ir esi aktyvus bei pilietiškas?

Jei Universiteto gyvenimas ir istorija tau atrodo įdomi, norėtum kažką su tuo nuveikti, o gal turi idėjų kaip tai pristatyti dar įdomiau? Turi patirties arba nori jos įgauti?

Ateik ir išbandyk save šiose veiklose: kuriant ir vedant edukacines programas, ekskursijas, įdomiai pristatant ir išnaudojant unikalų Universiteto paveldą, jo istorijos siužetus.

Susidomėjai? Susisiek su mumis el. paštu: muziejus@ktu.lt

Monografijos

1. Veilentienė, Audronė. Valdemaras Vytautas Čarneckis: „Esu savo Tėvynės patriotas“.
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016 m.
2. Stražnickis, Juozas. Matematikas Jonas Matulionis: gyvenimo stotys. Kauno technologijos universitetas, 2016 m.
3. Kauno technologijos universiteto muziejus: istorija, veikla, eksponatai. Kaunas, 2015 m.
 4. Stražnickas, Juozas. Profesorius Julijonas Gravrogkas: Tylos kalba. Kauno technologijos universitetas, 2013 m.
 5. Nakas, Algimantas. Profesorius Marijonas Martynaitis: permainų verpetuose. Kauno technologijos universitetas, 2012 m.
 6. Baltrušis, Romualdas. Profesorius Antanas Purėnas. Kauno technologijos universitetas, 2008 m.
 7. KTU-FOTO studija 1976–2006 m. Kauno technologijos universitetas, KTU–FOTO studija, 2006 m.
 8. Janickis, Vitalijus, Railienė Birutė. Akademikas Jonas Janickis. Kauno technologijos universitetas, 2006 m.
 9. Stražnickas, Juozas. Profesorius Kazimieras Baršauskas: Meilės galia. Kauno technologijos universitetas, 2003 m.
10. Kauno technologijos universiteto pastatai: istorija ir architektūra. Kauno technologijos universitetas, 2000 m.
 11. Tamašauskas, Albinas. Iš Kauno universiteto ir Politechnikos instituto praeities: komunistų partinės organizacijos raidos ir veiklos apžvalga. Kauno technologijos universitetas, 2000 m.
 12. Stražnickis, Juozas. Žygis. Steponas Kairys: inžinierius, mokslininkas kūrėjas. Kauno technologijos universitetas, 1999 m.
13. Nuo Aukštųjų kursų Kaune iki Kauno technologijos universiteto 1920–1997. Kauno technologijos universitetas, 1997 m.
14. Lietuvninkaitė, Nijolė. Kauno technologijos universiteto Antrųjų rūmų istorijos bruožai. Kauno technologijos universitetas, 1997 m.
 15. Stražnickis, Juozas. Kazimieras Vasiliauskas: mokslininkas, pedagogas, inžinierius. Kauno technologijos universitetas, 1997 m.
 16. Martynaitis, Marijonas. Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas. Vilnius, 1979 m.

Moksliniai straipsniai

1. Veilentienė, Audronė. Kauno Politechnikos instituto studentai ir dėstytojai KGB akiratyje (1951–1989 m.).
„Genocidas ir rezistencija“ 2014 m. Nr. 1(35). Skaityti straipsnį.
2. Veilentienė, Audronė. Ideologinė prievarta ir represijos Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete (1944–1950 m.).
„Genocidas ir rezistencija“ 2013 m. Nr. 1(33). Skaityti straipsnį.
3. Veilentienė, Audronė. Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais.
Parlamento studijos, 2011, Nr. 11. Skaityti straipsnį.
4. Veilentienė, Audronė. Įvadas Mykolo Romerio straipsniui. Prof. M. Romeris: „Konstitucija leidžiama ne dekoracijai…“ .
Parlamento studijos, 2014, Nr. 16. Skaityti straipsnį.
5. Veilentienė, Audronė. Valdemaras Vytautas Čarneckis: kelias į Steigiamąjį Seimą ir diplomatinio darbo pradžia.
Parlamento studijos, 2012, Nr. 13. Skaityti straipsnį.

Publikacijos

1. Veilentienė, Audronė. Dr. Audronė Veilentienė: nežinodami praeities, negalime kurti ateities. kaunieciams.lt, 2017 vasario 18 d.
Skaityti publikaciją.
2. Interviu. KTU muziejaus vadovė Audronė Veilentienė: 1920 metais įkurti Aukštuosius kursus buvo žygdarbis. 15min.lt Publikuota: 2015 sausio 27 d.
Skaityti publikaciją.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku