Veikla

Muziejus kaupia, saugo ir populiarina istorines vertybes, susijusias su Universiteto istorija ir iškiliausių asmenybių biografijomis, organizuoja istorinių sukakčių paminėjimą, plėtoja daugiaplanę edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą, bendradarbiauja su kitais šalies ir užsienio muziejais, kultūros, švietimo įstaigomis ir organizacijomis.

Eksponatai

Renginiai

Rėmėjai