Aukštųjų kursų 100-mečio paminėjimas

Svarbiausios | 2020-02-03

Sausio 27 d. sukako 100 metų, kai Kaune įkurti Aukštieji kursai, kurie 1922 m. vasario 16 d. buvo reorganizuoti į Lietuvos universitetą, iš kurio kilę Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslų ir Vytauto Didžiojo universitetai. Aukštuosiuose kursuose buvo 6 skyriai: Humanitarinių mokslų, Teisių, Matematikos-fizikos, Gamtos, Medicinos ir Technikos. Aukštųjų kursų Technikos skyriuje K. Vasiliausko pradėta steigti mechaninė laboratorija Kauno technologijos universitete išsaugota iki šių dienų. Nuo 2014 m. Istorinė prof. Kazimiero Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija (Gedimino g. 50, 116 auditorijoje) yra KTU muziejaus filialas.

Aukštųjų kursų 100-mečiui KTU biblioteka skyrė renginį „Mokslo ir kultūros puoselėtojai Lietuvos universiteto ištakose“, kuris įvyko sausio 15 d. Istorinėje prof. Kazimiero Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorijoje. Emeritas prof. Antanas Žiliukas skaitė pranešimą apie vieno iš Aukštųjų kursų iniciatorių, medžiagų ir statybinės mechanikos pradininko prof. K. Vasiliausko veiklą, mokslinius pasiekimus, nuopelnus. Muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė pristatė kitą Aukštųjų kursų iniciatorių, politinį ir visuomeninį veikėją prof. Joną Šimoliūną. Bibliotekos Retų spaudinių grupės vadovė dr. Edita Korzonaitė pristatė iki šių dienų išlikusias Aukštųjų kursų knygas, kurios yra saugomos Centrinėje bibliotekoje, Retų spaudinių fonde. Aukštųjų kursų 100-mečiui paminėti Centrinėje bibliotekoje (Gedimino g. 50) parengta paroda „Aukštųjų kursų knygos“, kuri veiks iki gegužės 29 d.

Sausio 27 d. Kauno universitetai šventė Aukštųjų kursų 100-metį. Maironio gimnazijos salėje, kur prieš 100 metų vyko Aukštųjų kursų atidarymo iškilmės, įvyko šiai progai skirtas minėjimas ir konferencija „Nuo pradinės mokyklos iki aukštojo mokslo Lietuvoje“. Šventėje dalyvavo Aukštųjų kursų iniciatorių Zigmo Žemaičio ir Liudo Vailionio artimieji, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universietų bendruomenių nariai.  Pranešimus skaitė  mokslininkai visų trijų universitetų mokslininkai. KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė priminė Aukštųjų kursų įkūrimo aplinkybes ir problemas, prof. Vidmantas Pekarskas apžvelgė matematinio švietimo lietuvių kalba raidą nuo daraktorių mokyklų iki Aukštųjų kursų, Valerijus Keras kalbėjo apie Aukštųjų kursų technikos skyriaus įkūrimą, veiklą ir paveldą.