Doc. Juozo Deltuvos 90-mečiui skirta virtuali paroda

Svarbiausios | 2023-02-10

Vasario 10 d. technikos mokslų daktarui, buvusiam KTU Statybos fakulteto Statybinių medžiagų katedros vedėjui, vėliau – Statybinių medžiagų ir konstrukcijų mokslo laboratorijos vedėjui, ilgamečiam KTU veteranų klubo „Emeritus“ prezidentui doc. Juozui Deltuvai sukako 90 metų. Doc. J. Deltuva buvo Statybinių medžiagų katedros vedėju, skaitė pagrindinių modulių paskaitas studentams magistrantams ir doktorantams, vadovavo diplominiams darbams ir doktorantams. Vėliau dirbo šios katedros docentu, vyr. moksliniu bendradarbiu. Jo iniciatyva buvo įkurta Statybinių medžiagų ir konstrukcijų mokslo laboratorija, kuriai jis vadovavo, vėliau, iki išėjimo į pensiją, buvo šios laboratorijos vyr. mokslinis bendradarbis. Doc. J. Deltuva parengė ir išleido mokymo priemones bei vadovėlius, iš kurių svarbiausi: „Betono užpildų technologijos paskaitų dviejų dalių konspektas“ (1991 m. ir 1992 m.), „Statybinių nerūdinių medžiagų gavyba, perdirbimas ir naudojimas“ (kartu su V. Vaitkevičiumi, 2006 m.), „Statybinių medžiagų technologiniai procesai“ (kartu su kitais) (2007 m.). Pagrindinė J. Deltuvos mokslinio darbo kryptis buvo betono ir betono užpildų perdirbimo technologijų bei jų panaudojimo tyrimai. Šia tematika paskelbė per 130 mokslinių straipsnių ir išleido monografiją „Heterogeninių statybinių medžiagų sandara ir savybės (1998 m.). Nemažai jis nuveikė ir kuriant lietuvišką terminiją, ypač originalius lietuviškus ir verstinius betono ir betono užpildų Europos standartus, buvo Lietuvos standartizacijos departamento betono ir gelžbetonio bei terminologijos technikos komitetų, taip pat mokslinio žurnalo „Statyba“ redakcinės kolegijos narys. Doc. J. Deltuva aktyvus ir mokslinės istorinės raidos tyrinėtojas. Jis yra monografijos „Statybos mokslo ir studijų raida Lietuvos universitetuose“ (2000 m.) bendraautorius, kartu su H. Elzbutu parašė ir išleido knygą „Statybinių medžiagų katedra“ (2006 m.). 2001 m. išėjęs į pensiją jis nenutraukė ryšio su katedra ir toliau aktyviai dalyvauja mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje. Net ir būdamas garbaus amžiaus doc. J. Deltuva 2017 m. kartu su bendraautoriais parengė ir išleido vadovėlį „Statybinė medžiagotyra“.

Po 43 metų darbo universitete docentas nenutraukė ryšių su universitetu – jo pastangomis KTU buvo įkurtas originalus ir vienintelis Lietuvoje KTU veteranų klubas „Emeritus“, kurio veiklos tikslas – vienyti klubo narius, siekiant platinti žinias apie universiteto mokslininkų pasiektus rezultatus, saugoti universiteto tradicijas ir istorinį palikimą, turintį išliekamąją vertę. Jo iniciatyva „Emeritus“ klubas organizuoja mokslines konferencijas, rengia leidinius, rūpinasi savo narių kultūriniu gyvenimu. Minint 20-ąsias „Emeritus“ klubo įkūrimo metines doc. J. Deltuva pasakė: „Norėtųsi, kad žmonės suvoktų mokslo vertę ir po savęs paliktų gilesnį pėdsaką istorijoje“.

Jubiliejaus proga KTU muziejus surengė virtualią parodą „Gyvenimas akademine dvasia. Doc. Juozui Deltuvai – 90“, kurioje atskleidžia jubiliato studijų, darbo ir aktyvios visuomeninės veiklos akimirkas. Parodoje panaudoti dokumentai ir fotografijos iš KTU archyvo, KTU muziejaus, fotoarchyvo ir doc. J. Deltuvos asmeninio archyvo. Parodą parengė KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė.

Parodą galima pažiūrėti čia: Gyvenimas akademine dvasia. Doc. Juozui Deltuvai – 90