Paroda apie maištingąjį grafą ir principingąjį Kauno burmistrą

Svarbiausios | 2020-05-18

2020 m. gegužės  18 d. sukanka 140 metų, kai gimė grafas, inžinierius, šaulys, siaurųjų geležinkelių direktorius, Kauno miesto burmistras, profesorius Antanas Julijonas Gravrogkas.  Šia proga KTU muziejus surengė virtualią parodą, kuri padės pažinti šią nepaprastą asmenybę, aktyviai dalyvavusią Lietuvos valstybės kūrime ir jos nepriklausomybės gynime. Gimęs kilmingoje  šeimoje, Antanas Gravrogkas dar būdamas gimnazistu įsitraukė į slaptą lietuvių veiklą, o vos įstojęs į Peterburgo universitetą, buvo pašalintas už dalyvavimą studentų riaušėse. Būdamas Peterburgo technologijos instituto studentu dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime, o paskui, subūręs ginkluotą būrį, organizavo susirinkimus ir aiškino šio Seimo nutarimus. Suartėjęs su socialdemokratais ir dirbęs jų laikraščiuose, A. Gravrogkas taip ir netapo partijos nariu.

Maištingos sielos grafas mylėjo tėvynę Lietuvą ir jos nepriklausomybę bei interesus gynė ginklu – organizuodamas pasikėsinimą į ministrą Ernestą Galvanauską, kad Vyriausybė nepriimtų konfederacijos su Lenkija (Hymanso) projekto, bei dalyvaudamas Klaipėdos sukilime. Išrinktas Kauno miesto burmistru, jis rūpinosi bedarbių ir darbininkų padėtimi, stengėsi sumažinti miesto skolas ir elektros kainą, tačiau čia susikirto principingojo burmistro ir ministro pirmininko Juozo Tūbelio interesai, todėl A. Gravrogkas  buvo priverstas atsistatydinti. Nacių okupacijos metais jis su giminaičių šeimomis Medvilionių dvare slėpė žydų tautybės Šiaulių matininką Jokūbą Barilką. Po karo A. Gravrogkas dirbo Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete, o jį reorganizavus į Kauno politechnikos institutą iki mirties dirbo instituto Mechanikos fakulteto Metalų technologijos katedros vedėju.

Kviečiame pamatyti fotografijas ir dokumentus, kurie padės užpildyti šios asmenybės biografijos ir Lietuvos istorijos spragas. Parodoje panaudotos nuotraukos ir dokumentai iš KTU muziejaus ir archyvo bei Gravrogkų šeimos archyvo. KTU muziejus nuoširdžiai dėkoja A. Gravrogko vaikaičiui Anton von Grawrock už dokumentų ir fotografijų kopijas iš šeimos archyvo. Parodą galima pažiūrėti čia: https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/maistingasis-grafas-prof-antanui-gravrogkui-140/