Virtuali paroda prof. Kęstučio Sasnausko 100-mečiui

Svarbiausios | 2023-11-03

 

2023 m. lapkričio 3 d. minimos  silikatų technologijos srities mokslininko buvusio Kauno politechnikos instituto, nuo 1990 m. – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto dekano, Silikatų technologijos katedros vedėjo prof. Kęstučio Sasnausko 100-osios gimimo metinės.

Ankstyvoje jaunystėje patyręs mamos netektį, karo ir okupacijos pavojus, Kęstutis Sasnauskas sugebėjo nepalūžti ir baigti studijas Kauno valstybiniame Vytauto Didžiojo universitete. Baigęs universitetą, K. Sasnauskas dirbo pedagoginį darbą Cheminės technologijos fakultete iš pradžių Neorganinės chemijos, vėliau – Chemijos pramonės procesų ir aparatų katedroje, o ją likvidavus, 1956 m. perėjo į Silikatų technologijos katedrą. 1955 m. jis apgynė chemijos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertaciją. 1956 m. jam suteiktas docento vardas. 1962–1989 m. K. Sasnauskas buvo Silikatų technologijos katedros vedėjas, 1965–1991 m. Cheminės technologijos fakulteto dekanas. 1972 m. jis apgynė daktaro disertaciją (dabar – habilituoto daktaro). Disertaciją jis parengė būdamas fakulteto dekanu, rūpindamasis priestato statyba ir laboratorijų įranga. 1974 m. jis tapo profesoriumi.

Mokslininkas sukūrė autoklavinių silikatinių dirbinių kietėjimo procesų, individualių KHS sintezės, jų savybių ir panaudojimo mokslo mokyklą. Jo mokslinių tyrimų sritys buvo kalcio hidrosilikatų sintezės panaudojimas, autoklavinių silikatinių dirbinių technologijos tobulinimas. Prof. K. Sasnauskas paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių, parašė knygą „Plytų, čerpių ir drenų gamyba“ (su bendraautoriais, 1961 m.) ir vadovėlį „Cheminės technologijos procesai ir aparatai“ (su bendraautoriais, 1966 m.). 1968–1998 m. 12 jo vadovaujamų aspirantų (doktorantų) parengė ir apgynė disertacijas. Prof. K. Sasnausko darbai yra reikšmingi ne tik teoriniu, bet ir praktiniu požiūriu – pagal mokslininko pasiūlytą technologiją, 1993 m. Kauno bendrovėje „Silbitas“ buvo pradėta kalcio hidrosilikatų termoizoliacinių plokščių gamyba.

Daug metų profesorius buvo KPI Cheminės technologijos ir Lengvosios pramonės fakultetų jungtinės mokslinės disertacinės tarybos pirmininkas, vėliau – disertacinės specializuotos tarybos pirmininkas, tarptautinių statybinių medžiagų konferencijų  (IBAUSIL) Veimare organizacinio komiteto narys. Iki 1991 m. jis buvo Pabaltijo regioninės specializuotos disertacinės tarybos Rygoje pirmininko pavaduotojas, Vyriausiosios atestacinės komisijos Maskvoje pirmininko pavaduotojas, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1991–1996 m.), žurnalo „Chemija“ redakcinės kolegijos narys. Taip pat jis padarė 7 išradimus, pelnė 3 Lietuvos Respublikos patentus (1993–1998 m.). 1984 m. jam buvo įteikta Lietuvos SSR valstybinė premija (su kitais). Be to jis buvo pasaulio išradėjų olimpiados „Genius-98“ (Budapeštas) laureatas. KTU Senatas, vertindamas prof. K. Sasnausko nuopelnus Universitetui, 2003 m. suteikė jam garbingą KTU profesoriaus emerito vardą.

Jubiliejaus proga KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė parengė 4 dalių virtualią parodą „Gabus mokslininkas ir jautrus vadovas. Prof. Kęstučiui Sasnauskui – 100“. Parodoje panaudotos fotografijos iš Sasnauskų šeimos archyvo, KTU fotoarchyvo ir dokumentai iš KTU archyvo.

Parodą galima pažiūrėti čia: Gabus mokslininkas ir jautrus vadovas. Prof. Kęstučiui Sasnauskui – 100