Virtuali paroda akademiko Danieliaus Eiduko 90-mečiui

Svarbiausios | 2022-08-31

2022 m. liepos 21 d. Lietuvos mokslų akademijos akademikui emeritui, profesoriui habilituotam daktarui Danieliui Eidukui sukako 90 metų. 1957 m. su pagyrimu baigęs Kauno politechnikos institutą, D. Eidukas 1959 m. tapo prof. K. Baršausko aspirantu ir nuo 1961 m. pradėjo dirbti Fizikos katedroje. 1963 m. jis apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją, o 1970 m. – technikos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) disertaciją puslaidininkių prietaisų tyrimų srityje. 1972–1988 m. jis buvo KPI Radioelektronikos fakulteto Radijo aparatūros konstravimo katedros vedėjas. Kartu prof. D. Eidukas buvo Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tiriamojo instituto profesorius konsultantas ir neetatinis mokslinis sekretorius, redagavo mokslinius žurnalus „Matavimo technika“, „Radioelektronika“ ir „Radiotechnikos klausimai“. 1973 m. prof. D. Eidukui už mokslo darbus buvo skirta Lietuvos SSR respublikinė premija. 1976 m. jis tapo Lietuvos SSR mokslų akademijos nariu-korespondentu.

1989–2011 m. prof. D. Eidukas buvo tos pačios katedros, kuri nuo 2002 m. pavadinta Elektronikos inžinerijos katedra, profesorius. Universitete profesorius išdirbo 50 metų, o toje pačioje katedroje – beveik 40 metų. Taip pat 1990–1994 m. jis buvo žurnalo „Radioelektronika“ vyr. redaktorius, 1995–2011 m. – žurnalo „Elektronika ir elektrotechnika“ vyr. redaktorius. 1993 m. prof. D. Eidukas išrinktas Rusijos mokslų akademijos užsienio garbės akademiku. 1995 m. jis tapo Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureatu, 1998 m. Kembridžo tarptautinis bibliografinis centras prof. D. Eiduką išrinko 1998 m. tarptautiniu žmogumi. 2000 m. prof. D. Eidukui buvo suteiktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto garbės daktaro vardas,  o 2002 m. – KTU garbės profesoriaus vardas. 2005 m. už darbų ciklą „Nanosekundinė elektronika“ (1997–2004 m.) jam skirta Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Baršausko premija. Akademikas kartu su bendraautoriais parašė 15 monografijų, 4 vadovėlius, 38 mokomąsias knygas ir 674 straipsnius. 2012 m. KTU Senatas prof. habil. dr. D. Eidukui suteikė profesoriaus emerito vardą, Lietuvos mokslų akademija – akademiko emerito vardą. Akademikas D.Eidukas aktyviai dalyvavo KTU veteranų klubo „Emeritas“ veikloje, yra Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios mecenatas.

KTU muziejus sveikina akademiką su garbingu jubiliejumi ir skiria virtualią parodą „Elektronikos mokslų paviliotas. Akademikui Danieliui Eidukui – 90“, kurioje panaudotos skaitmeninės kopijos iš KTU muziejaus ir fotoarchyvo, „Emeritus“ klubo bei akad. D. Eiduko archyvų.

Parodą galima pažiūrėti čia:  Akademikui Danieliui Eidukui – 90

KTU muziejaus informacija