Antanas Tumėnas

Vyriausybių nariai | 2020-04-09

LU (VDU) docentas 1922–1944 m.

Gyveno 1880–1946 m. Teisininkas, Seimo narys 1920–1927 m., teisingumo ministras, Ministras pirmininkas, Aukštųjų kursų lektorius, LU (VDU) profesorius, antinacinės rezistencijos dalyvis.