Atsiminimų pynė

Dėstytojų atsiminimai | 2021-05-18

Romualdas Baltrušis
Kaunas: VDU leidykla, 2007 m.

Žymaus chemiko, KTU profesoriaus Romualdo Baltrušio atsiminimai apie nueitą gyvenimo kelią.