Kaip tarpukariu Universitetas švęsdavo Vasario 16-ąją?

Svarbiausios | 2023-02-15

Vasario 16-ąją Kauno technologijos universiteto bendruomenė švenčia valstybės atkūrimo ir Universiteto įkūrimo metines. 1922 m. vasario 16-ąją buvo įkurtas Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universitetas, iš kurio yra kilęs Kauno technologijos universitetas. Tarpukariu ši šventė Universitete buvo švenčiama iškilmingai – šia proga būdavo rengiami iškilmingi Universiteto tarybos posėdžiai, organizuojamos eisenos. 1938 m. vasario 16 d. vykusiame iškilmingame Universiteto tarybos posėdyje rektorius prof. Mykolas Riomeris kalbėjo:

„ Ši didžioji tautinė vasario 16 diena buvo sąmoningai ir valingai Lietuvos universitetui įsteigti pasirinkta, mums nuolat primena tą organinį ryšį, kuris Lietuvos mokslą jungia su politine laisve tarptautinėje žmonijos bendruomenėje. Lietuvos mokslas yra ir bus Lietuvos Nepriklausomybei ištikimas.“

Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga buvo atidaromi ir šventinami nauji Universiteto rūmai: 1932 m. vasario 15 d., minint Universiteto 10-mečio jubiliejų, įvyko iškilmingas Fizikos-Chemijos rūmų atidarymas Aleksote, 1933 m. vasario 15 d. įvyko Medicinos fakulteto naujųjų rūmų pašventinimo ir atidarymo iškilmės.

Universiteto studentai ne tik dalyvaudavo oficialiuose renginiuose, bet stengdavosi linksmai sutikti Universiteto įkūrimo metines. 1927 m. vasario 15 d. jie suorganizavo demonstraciją ir triukšmingai reikalavo pigesnių bilietų į kino teatrus. 1928 m. vasario 15 d., norėdami, kad Kauno miesto savivaldybė greičiau išgyvendintų archaišką arklių tramvajų (konkę),  vieną jo vagoną linksmai nuvertė nuo bėgių. Kartais tokios linksmybės baigdavosi policijos areštinėje. 1929 m. vasario 15 d. be leidimo surengė eiseną į valstybės teatrą reikalaudami pigesnių bilietų į spektaklius, tačiau pusiaukelėje eiseną policija išsklaidė, o keliolika studentų net areštavo. Universiteto garbės teismas dėl šio drausmės pažeidimo kelis studentus nubaudė pareikšdamas papeikimus. Studentai siekė, kad vasario 15 d. būtų paskelbta Studentų diena ir 1932 m. Studentų atstovybei pavyko ją įteisinti. 1932 m.  vasario 15 d., Nepriklausomybės šventės išvakarėse, įvyko didelė studentų eisena su fakelais miesto gatvėmis ir žiemos sporto šventė.

KTU muziejaus informacija