Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. Povilo Vanago apdovanojimas, 2004 m.

Eksponatai | 2018-12-04

Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius – valstybinis apdovanojimas, skirtas KTU prof. P. Vanagui už ypatingus nuopelnus kultūros ir švietimo srityje. Jo pastangomis 1997 m. Kauno technologijos universitete įkurta Kokybės vadybos katedra.

P. Vanagas parašė pirmuosius Lietuvoje darbo mokslinio organizavimo ir normavimo, kokybės vadybos vadovėlius. Profesoriaus mokslinės veiklos sritis – universitetinės studijos ir moksliniai tyrimai visuotinės kokybės vadybos srityje.

Antanas Tamošaitis

Prieš 3 mėnesius

Vladas Jurgutis

Prieš 3 mėnesius

Teodoras Daukantas

Prieš 3 mėnesius

Mečislovas Reinys

Prieš 3 mėnesius
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku