Konferencija skirta Lietuvos universiteto 100-mečiui

Svarbiausios | 2022-11-15

Spalio 20 d. Kauno technologijos universiteto auloje įvyko konferencija „Universitetas veteranų akimis“, skirta KTU pirmtako Lietuvos universiteto įkūrimo 100-mečiui. Buvo perskaityta vienuolika pranešimų apie universiteto praeitį ir dabartį. Doc. J. Deltuva, paminėjęs garbingą universiteto istoriją, kalbėjo apie permainas valstybėje atgavus nepriklausomybę ir pasikeitimus universitete perimant vakarietiškų universitetų studijų, mokslo ir valdymo modelį. Jis paminėjo, kad permainos turėjo teigiamą poveikį, bet neišvengta ir klaidų, kurios turi nepageidaujamų paveikių specialistų rengimui. Prof. J. Staniškis kalbėjo apie globalaus atšilimo keliamus pavojus ir kaip juos įveikti. Jo nuomone, ateities universiteto struktūros pagrindą turi sudaryti dideli tarpsritiniai mokslinių tyrimų ir studijų centrai, kuriems būdingi aiškiai apibrėžti bendravimo su visuomene ir komercinėmis institucijomis tikslai. Tokia universiteto struktūra labai sumažintų administracijos dydį ir jos išlaidas, atkurtų akademinę etiką bei laisvę, taip pat lygiavertį įvairių sričių tyrėjų bendradarbiavimą, kuris užtikrintų galimybes dalyvauti sprendžiant visuotines problemas. Prof. V. Pekarskas išsamiai nušvietė matematikos mokslo raidą ir matematikos dėstytojų rengimą universitete, svarų matematikos dėstytojų indėlį sprendžiant inžinerinius uždavinius studijose ir mokslo darbuose. Pranešėjai prof. A. Navickas, prof. T. Taločka, doc. P. Kanapeckas ir prof. R. Krivickas kalbėjo apie atskirų specialybių inžinierių rengimą, kai kurių modulių dėstymo metodiką, fundamentinių mokslų reikšmę studijose. Visi pažymėjo, kad reikia gerinti studijų kokybę. Muziejaus vadovė dr. A. Veilentienė perskaitė pranešimą apie lietuvių kalbos vystymąsi universitete per šimtą metų, apžvelgė leidinius, kurie prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos ir naujų lietuviškų terminų kūrimo. Doc. L. Naginevičienė kalbėjo apie universiteto tradicijas ir akademinį protokolą, apžvelgė tradicijas, kurios kuria universiteto įvaizdį, taip pat paminėjo, kad šiuo metu nepakankamai skiriama dėmesio tradicijų išsaugojimui ir naujų tradicijų kūrimui universitete. Prof. N. Ždankus kalbėjo apie reformas moksle ir studijose. Jis ragino prieš diegiant reformas gerai apsvarstyti ir pasverti jų taikymo tikslingumą, nes nemažai atvejų, kai reformos duoda ne tą rezultatą, kurio tikėtasi. Konferencijos dalyviai tikisi, kad jų išsakytos pastabos ir pasiūlymai dėl mokslo darbų organizavimo ir studijų kokybės gerinimo bus išgirsti.

 

„Emeritus“ klubo informacija