Konferencijoje – dėmesys universitetų muziejams

Svarbiausios | 2024-04-08

2024 m. balandžio 4–5 d. Vilniuje ir Kaune vyko Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos konferencija, kurią rengė Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos sveikatos mokslų Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Konferencija vyko Vilniuje, Lietuvos kultūros tyrimų institute, ir Kaune – Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijojos muziejuje. Šiais metais konferencija skirta žymaus filosofo, kilusio iš Klaipėdos krašto, Imanuelio Kanto (1724–1804)
300 gimimo metų jubiliejui paminėti. Kanto veikalai turėjo didelę įtaką ne tik filosofijai (iki šių dienų), bet ir gamtos mokslų raidai XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje. Beveik visi pranešimai filosofų sekcijoje – apie Kanto filosofiją ir jos recepciją Lietuvoje. Mokslo istorikų sekcijoje pirma sesija skirta nagrinėti Kanto filosofijos įtakai gamtos mokslams. Antra konferencijos tema buvo apie universitetų muziejų svarbą plėtojant ir populiarinant mokslo istoriją. Šia tema buvo skirti 3 pranešimai Kauno technologijos universiteto muziejaus vadovės dr. Audronės Veilentienės – „Kauno technologijos universiteto muziejaus veikla mokslo istorijos srityje“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doc. Tauro Meko – „Muziejus ir universitetas, ryšys ir išlikimas“ ir Vilniaus universiteto  Geologijos muziejaus atstovės Eugenijos Rudnickaitės – „VU Geologijos muziejus: 220 metų geologijos mokslo populiarinimo tarnystėj“.

 

KTU muziejaus informacija