KTU Cheminės technologijos fakultetas

1960–1990 m. | 2020-04-28

Radvilėnų pl. 19

Pastatas statytas 1970 m., architektas Vytautas Jurgis Dičius. Visoje pastato kompozicijoje dominuojantis pagrindinis ištęsto stačiakampio formos korpusas savo monumentalumu ir langų juostų ritmika savotiškai susišaukia su Elektronikos fakulteto pastato architektūra, tačiau prie šio tūrio prišlietas įstiklintas laiptinės narvelis, neslepiamas sporto korpuso tūris ir dviejų didžiųjų auditorijų korpusas, suteikiantis visai pastato kompozicijai išraiškingumo ir savitumo. Tai darnus kontrastų ir harmonijos pavyzdys.