KTU Kultūros ir renginių centras

1913–1940 m. | 2020-04-27

Ateitininkų rūmai
Laisvės al. 13

„Ateitininkai“ – katalikiškoji jaunimo organizacija, kuri šalia visuomeninės ir šviečiamosios veiklos rūpinosi ir savo narių, tarp jų ir studentų, materialiniu rėmimu, stengėsi sudaryti sąlygas mokytis nepasiturintiems jaunuoliams. 1928 m. Studentų ateitininkų sąjungos pastangomis duris atvėręs pastatas tapo organizacijos prieglobsčiu, jos ekonominiu ir kultūriniu centru.