KTU studentų miestelis

1960–1990 m. | 2020-04-28

Kompleksas statytas 1960–1990 m.

Didėjant studentų skaičiui, plečiantis seniems ir kuriantis naujiems fakultetams, kilo būtinybė kurti naują, specialiai mokslui pritaikytą infrastruktūrą. Akademinio miestelio ansamblis – reikšmingiausio aukštosios mokyklos plėtros laikotarpio liudininkas. Jo architektūra liudija to meto istorinį kontekstą, švietimo poreikius, architektūrinės raidos tendencijas ir technines jų įgyvendinimo galimybes bei siekį ugdyti savo techninę inteligentiją. Nepaisant pakankamai riboto to meto statybinių medžiagų ir konstrukcinių elementų pasirinkimo, pakankamai žemos statybos darbų kokybės, buvo dedama daug pastangų ir sukurtas architektūriniu, estetiniu požiūriu vertingas vakarietiško tipo funkcionalizmo architektūros ir „bauhauzinės“ estetikos atgarsis to meto Lietuvos architektūroje.