KTU studentų miestelis

1960–1990 m. | 2020-04-28

Kompleksas statytas 1960–1990 m.

Didėjant studentų skaičiui, plečiantis seniems ir kuriantis naujiems fakultetams, kilo būtinybė kurti naują, specialiai mokslui pritaikytą infrastruktūrą. Akademinio miestelio ansamblis – reikšmingiausio aukštosios mokyklos plėtros laikotarpio liudininkas. Jo architektūra liudija to meto istorinį kontekstą, švietimo poreikius, architektūrinės raidos tendencijas ir technines jų įgyvendinimo galimybes bei siekį ugdyti savo techninę inteligentiją. Nepaisant pakankamai riboto to meto statybinių medžiagų ir konstrukcinių elementų pasirinkimo, pakankamai žemos statybos darbų kokybės, buvo dedama daug pastangų ir sukurtas architektūriniu, estetiniu požiūriu vertingas vakarietiško tipo funkcionalizmo architektūros ir „bauhauzinės“ estetikos atgarsis to meto Lietuvos architektūroje.

Antanas Tamošaitis

Prieš 4 mėnesius

Vladas Jurgutis

Prieš 4 mėnesius

Teodoras Daukantas

Prieš 4 mėnesius

Mečislovas Reinys

Prieš 4 mėnesius
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku