Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutui – 60

Svarbiausios | 2020-02-13

2020 m. vasario 11 d. sukako 60 metų, kai įkurtas Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas. Jo pradžia laikoma Kauno politechnikos instituto rektoriaus prof. K. Baršausko iniciatyva įsteigta savarankiška Probleminė ultragarso laboratorija. 1965 m., praėjus metams po prof. K. Baršausko mirties, laboratorija buvo pavadinta jo vardu.  1969 m. už darbus interferometrijos srityje Enrikas Jaronis, Vytautas Ilgūnas, Kazimieras Baršauskas (po mirties) tapo LSSR respublikinės premijos laureatais. 1976 m. LSSR respublikinės premijos laureatais tapo Vladislavas Domarkas ir Rymantas Jonas Kažys. KPI taip pat buvo sukurtas precizinis ultragarsinis lazerinis interferometras (autorius A. Voleišis), kuris 1986 m. buvo pripažintas SSRS etaloniniu ultragarso greičio skysčiuose įrenginiu. Tačiau ne visų mokslininkų pasiekimai sovietų okupacijos metais buvo pripažinti. 1972 m. ultragarso laboratorijos mokslo darbuotoja Liucija Sereikaitė-Juozonienė atrado ir mokslo žurnalo „Ultragarsas“ 4-ąjame numeryje aprašė naują fizikinį reiškinį – paviršines išilgines bangas, tačiau SSRS Atradimų komitetas nepripažino šio atradimo. Tik vėliau kitų šalių mokslininkų tyrimai patvirtino šių bangų egzistavimą. L. Juozonienės atradimo prioritetas iš esmės buvo patvirtintas pasaulyje pripažintame žinyne J. Krautkraemer, H. Krautkraemer „Werkstoffprüfung mit Ultrashall“ („Ultragarsiniai medžiagų tyrimai“), 1986 m. išleistame Springer-Verlag leidykloje.

Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, 1990 m. spalio 31 d. Kauno politechnikos institutas tapo Kauno technologijos universitetu. Prof. K. Baršausko ultragarso probleminė laboratorija tapo Prof. K. Baršausko ultragarso instutitu, tačiau dėl finansinių problemų po kelių metų buvo reorganizuotas į dvi laboratorijas. Pirmaisiais nepriklausomybės metais ekonominė situacija neleido tikėtis didesnės Vyriausybės paramos, todėl pradėta ieškoti užsienio partnerių, skelbiant mokslo rezultatus tarptautiniuose ultragarso srities mokslo žurnaluose, dalyvaujant konferencijose. Kita kryptis – ultragarsinių matavimų taikymas Lietuvoje. 1996 m. trijų ultragarso srities laboratorijų bazėje buvo įsteigtas Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo centras, kurio vadovu tapo prof. habil. dr. R. J. Kažys. 1999 m. reorganizavus Ultragarso mokslo centrą, įkurtas Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, kuris 2001 m. atsiskyrė nuo Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto ir tapo universiteto padaliniu. KTU ultragarso srities mokslininkai aukštai vertinami Lietuvoje. 1995 m. Lietuvos Mokslų akademijos prof. K. Baršausko vardo premija elektronikos srityje buvo suteikta Algirdui Voleišiui, Reimondui Šliteriui, Liudui Mažeikai, Rymantui Jonui Kažiui, ir Kazimierui Kundrotui, o 1998 m. – Stanislovui Sajauskui. Už darbus ultragarsinių matavimų ir diagnostikos srityje R. J. Kažys ir L. Mažeika išrinkti Lietuvos Mokslų akademijos nariais, o 2016 m. jiems buvo skirta Lietuvos mokslo premija. 2018 m. R. J. Kažys buvo pripažintas geriausiu Kauno miesto mokslininku fizinių, biologinių ir technologinių mokslų srityje. Per 60 veiklos metų apgintos 57 disertacijos, išspausdinta daugiau kaip 1000 publikacijų tarptautiniuose pripažintuose moksliniuose žurnaluose, sukurta daugiau kaip 100 metodų ir matavimo prietaisų įvairiems pramoniniams ir moksliniams taikymams, gauta daugiau kaip 150 patentų. Šiuo metu Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas turi unikalią mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kokios neturi beveik nė viena Baltijos regiono valstybė, ir dalyvauja daugelyje tarptautinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos penktos, šeštos, septintosios ir H2020 bendrosios programos. Taip pat moksliniai tyrimai vykdomi pagal sutartis su Lietuvos ar užsienio įmonėmis ar įstaigomis.

Jubiliejaus proga KTU muziejus parengė virtualią parodą, kurią galima pamatyti čia:  Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutui – 60