Profesorius Antanas Purėnas

KTU istorija | 2021-05-18

Romualdas Baltrušis
Kaunas: Technologija, 2003 m.

Prof. Romualdo Baltrušio monografija apie mokslininko, pedagogo, politiko ir visuomenininko prof. Antano Purėno gyvenimą ir veiklą.