Virtuali paroda „Sausio 13-ąją buvome didvyrių tauta“

Svarbiausios | 2021-01-12

Šiais metais minime Sausio 13-osios 30-metį. KTU akademinė bendruomenė 1991 m. sausį aktyviai dalyvavo ginant Lietuvos nepriklausomybę. Studentai, dėstytojai ir darbuotojai autobusais vyko į Vilnių ginti valstybinių objektų, kiti  saugojo Kauno televizijos pastatą, savivaldybę, Sitkūnų radijo stotį ir Jūragių radijo ir televizijos retransliacijos stotį. Sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto žuvo KTU Radioelektronikos fakulteto studentai Virginijus Druskis ir Rimantas Juknevičius. Po kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių KTU Senatas kreipėsi į pasaulio universitetus ir aukštąsias mokyklas, prašydamas paremti Lietuvos žmonių kovą dėl nepriklausomybės. Į KTU kreipimąsi atsiliepė kaimyninių šalių universitetai. Užuojautą ir solidarumą laiške lietuvių kalba KTU pareiškė Talino technikos universitetas. Visuotinio susirinkimo įgaliotas laišką pasirašė prorektorius V. Mikkal. Laiške buvo rašoma: „<…> Jūsų tautos didvyriškumas sukelia mumyse pasididžiavimo jausmą. Mes – su Jumis. Baltijos tautos nepalūš! Baltijos tautos iškovos laisvę!“ Tomis dienomis Lietuvos žmonės tapo didvyrių tauta.  Bėgant metams, šie įvykiai vis labiau virsta istorija, o jų dalyviai – istoriniais veikėjais, tačiau tai buvo paprasti žmonės, lemtingu valstybei momentu tapę didvyriais. Sausio 13-osios jubiliejaus proga KTU muziejus parengė virtualią parodą „Sausio 13-ąją buvome didvyrių tauta“, kuri padės daugiau sužinoti apie žuvusius didvyrius V. Druskį ir R. Juknevičių, KTU bendruomenės narius, gynusius Televizijos bokštą, dalyvavusius parlamento gynime, suprasti Kauno vaidmenį lemtingomis 1991-ųjų sausio dienomis ir pamatyti, kaip universitete minima Sausio 13-oji.

KTU muziejus dėkoja Virginijaus Druskio našlei Astai Druskienei Klingienei, Rimanto Juknevičiaus mamai Vandai Juknevičienei, Laisvės gynėjams Robertui Gradauskui, Julijui Valančiauskui, Sauliui Japertui už dokumentus ir fotografijas iš asmeninių archyvų, buvusiam „Kauno dienos“ fotokorespondentui Edmundui Katinui už fotografijas su 1991-ųjų sausio įvykių vaizdais Kaune.

Eksponatų, liudijančių apie šiuos įvykius, išlikę labai mažai, todėl KTU muziejus kviečia atsiliepti KTU bendruomenės narius – Sausio įvykių dalyvius, pasidalyti atsiminimais ir paieškoti išsaugotų relikvijų. Mūsų pareiga perduoti jaunesnėms kartoms Tėvynės meilės, drąsos ir vienybės jausmą, padėjusį 1991 m. sausio dienomis apginti Lietuvos nepriklausomybę.

Parodą galima pamatyti čia: Sausio 13-ąją buvome didvyrių tauta