Steigiamajam Seimui – 100. Prisiminkime prof. Steponą Kairį

Svarbiausios | 2020-05-14

Gegužės 15 d. sukanka 100 metų, kai Kaune buvo sušauktas pirmasis Steigiamojo Seimo posėdis. Steigiamasis Seimas pradėjo moderniosios Lietuvos parlamentarizmo istoriją ir per trejus metus priėmė svarbiausius valstybės įstatymus – Lietuvos Respublikos konstituciją, Žemės reformos, valiutos ir kitus įstatymus. Be to, Steigiamasis Seimas patvirtino Lietuvos universiteto, iš kurio kilęs Kauno technologijos universitetas ir dauguma Lietuvos aukštųjų mokyklų, statutą. Iš 12 Steigiamojo Seimo narių buvo Aukštųjų kursų ir iš jų kilusio Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. pavadinto Vytauto Didžiojo vardu) dėstytojai. Tai keturi krikščionių demokratų bloko atstovai – Stasys Gruodis, Vladas Jurgutis, Antanas Tumėnas ir Kazimieras Steponas Šaulys, trys Lietuvos valstiečių sąjungos nariai – Vladas Lašas, Albinas Rimka ir Antanas Tamošaitis, keturi socialdemokratai – Vincas Čepinskis, Stasys Digrys, Steponas Kairys ir Antanas Purėnas bei vokiečių atstovas Oskaras Biuchleris.

Steigiamojo Seimo sušaukimo jubiliejaus proga KTU muziejus kviečia prisiminti 1918 m. vasario 16-osios akto signatarą, Steigiamojo Seimo Socialdemokratų frakcijos lyderį, inžinierių, vėliau – universiteto docentą ir profesorių Steponą Kairį, kurio 140-osioms gimimo metinėms 2019 m. buvo surengta virtuali paroda, kurią galima pamatyti čia:

https://muziejus.ktu.edu/muziejaus_virtualios_parodos/prof-steponui-kairiui-140/