Teodoras Daukantas

Vyriausybių nariai | 2020-04-09

LU (VDU) docentas

Gyveno 1884–1960 m. Generolas leitenantas, krašto apsaugos ministras, LU (VDU) docentas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, antinacinės rezistencijos dalyvis.