Pulkininkui ir mokslininkui Juozui Vėbrai – 120

Svarbiausios | 2021-04-20

Balandžio 20 d. sukanka 120 metų, kai gimė  Lietuvos kariuomenės savanoris, inžinierius, chemijos mokslų daktaras, antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvis, pulkininkas Juozas Vėbra. 17 metų stojęs savanorių į besikuriančią Lietuvos kariuomenę ir baigęs pirmąją Karo mokyklos laidą dalyvavo kovose su Sovietų Rusijos kariuomene. Tarnaudamas kariuomenėje eksternu baigė gimnaziją, studijavo Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultete, Fontenblo artilerijos mokykloje, Tulūzos universitete, kur apgynė disertaciją ir įgijo chemijos mokslų daktaro laipsnį. 1930 m. jam kilo mintis Lietuvos kariuomenės Ginklavimo valdyboje įkurti Tyrimų laboratoriją. Semdamasis idėjų jis aplankė 8 geriausias laboratorijas Europos šalyse. Architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio suprojektuota, 1935–1937 m.  pastatyta ir įrengta Tyrimų laboratorija buvo unikalaus dizaino ir moderniausia tokio tipo laboratorija Baltijos šalyse ir Rytų Europoje. Sėkmingai pradėtus darbus nutraukė Sovietų Sąjungos įvykdyta Lietuvos okupacija ir aneksija. Plk. J. Vėbros iniciatyva Tyrimų laboratorija 1940 m. rugpjūčio 23 d. buvo perduota Kauno universiteto Technologijos fakultetui. J. Vėbra tapo adjunktu, vėliau – docentu ir Neorganinės technologijos katedros vedėju. Jis buvo Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) narys ir vienas iš 1941 m. birželio sukilimo dalyvių, Kauno radiofone perskaitęs Nepriklausomybės deklaraciją prancūzų kalba. Kartu su 30 LAF narių pasirašė memorandumą A. Hitleriui dėl nacių okupacinės valdžios piktadarybių Lietuvoje. Uždraudus LAF veiklą, dalyvavo Lietuvių fronto veikloje, kūrė karinį jo padalinį „Kęstutis“. 1944 m. birželio 13 d. suimtas gestapo ir nuteistas mirties bausme, kurios išvengė atsitiktinumo dėka – per bombardavimą dingo kalinių bylos. Buvo kalintas įvairiuose Vokietijos kalėjimuose, išvaduotas 1945 m. sąjungininkų. Gyveno Vokietijoje, Prancūzijoje, 1949 m. persikėlė į JAV, kur dirbo chemijos srityje ir dalyvavo Lietuvos laisvinimo veikloje. J. Vėbra yra sakęs: „Kiekvienas mokslas geras, bet geriausias tas, kuris moko ginti savo Tėvynę.“ Tai buvo svarbiausias jo gyvenimo tikslas.

Birželio mėnesį buvusioje Tyrimų laboratorijoje, kurioje dabar įsikūręs Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultetas, bus įrengta ekspozicija „Modernizmo perlas, gimęs iš meilės Lietuvai“, skirta Tyrimų laboratorijai ir jos kūrėjams. Tai bus gražus akcentas pasitinkant 80-ąsias 1941 m. birželio sukilimo metines.