Zita Dovydaitytė. Kelias iš… ir į namus

Absolventų atsiminimai | 2023-03-21

Kaunas: UAB „Orinvita“, 2015 m.

Prof. Prano Dovydaičio dukterėčios atsiminimai apie vaikystę, tremtį ir studijas KPI sugrįžus iš tremties.