Paroda elektrotechnikos terminų kūrėjo doc. Stasio Žebrausko 80-mečiui

Svarbiausios | 2022-03-29

Balandžio 1 d. sukanka 80 metų kai gimė lietuvių inžinierius elektrikas, dėstytojas ir mokslininkas, elektrotechnikos mokslo terminų kūrėjas ir keliautojas doc. Stasys Žebrauskas (1942–2020).  Kauno technologijos universitete (iki 1990 m. – Kauno politechnikos institute) doc. S. Žebrauskas dirbo daugiau kaip 50 metų. Ypatingas docento nuopelnas yra mokomosios Elektromagnetinių laukų laboratorijos įkūrimas. Jis ne tik išrūpino jai patalpas, ne tik parūpino įrangą ir paruošė visų laboratorinių darbų aprašymus, tačiau ir savo rankomis ištekino kai kurias darbams būtinas detales. Doc. Stasys Žebrauskas 1999 m. apgynė elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertaciją „Trijų elektrodų sistemos vainikinio išlydžio elektrinis laukas“,  išleido 23 metodines priemones ir vadovėlį „Elektromagnetinis laukas“, paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių. Doc. S. Žebrauskas buvo ne tik puikus dėstytojas ir mokslininkas, bet ir tikras lietuvis, aistringas lietuvybės puoselėtojas ir skleidėjas. Paskaitas jis dėstė tobula lietuvių kalba, kreipdamas didelį dėmesį tiek į intonaciją, tiek į taisyklingą kirčiavimą. Didžiausias doc. Stasio Žebrausko indėlis yra į lietuviškos techninės terminijos kūrimą. Jis buvo vienas iš „Elektrotechnikos terminų žodyno“ (1999–2001) autorių ir „Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno“ (2010–2012) vyriausiasis redaktorius.

Doc. Stasio Žebrausko jubiliejaus proga Elektros energetikos sistemų katedros iniciatyva ir pagalba KTU muziejus parengė virtualią parodą „Elektrotechnikos terminų kūrėjas. Doc. Stasiui Žebrauskui – 80“, skirtą šiai neeilinei asmenybei. Parodoje panaudotos fotografijos iš Elektros energetikos sistemų katedros ir doc. S. Žebrausko šeimos archyvų, aprašymai parengti pagal prof. Juozapo Arvydo Virbalio parašytą mokslininko biografiją.

Parodą galima pažiūrėti čia: Doc. Stasiui Žebrauskui – 80