Muziejų pasiekė Prezidento kanceliarijos dovana

Svarbiausios | 2023-08-10

Kauno technologijos universiteto muziejų pasiekė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos dovana – penkių pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) knygų rinkinys, kurį perleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei leidykla „Petro ofsetas“. „Aušros“ perleidimo iniciatorius – Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, mecenatas – Pranas Kiznis. Rinkinio dovanojimo rašte rašoma:

„Tikime, kad pilietiškumo ugdymo ir švietėjiškais tikslais dovanojamas „Aušros“ rinkinys, pasklisdamas po Lietuvą ir už jos ribų, pradės naują savo gyvavimo etapą. „Aušros“ galia reikalinga ir kaip niekad anksčiau aktuali dabar – siekiant stiprinti mūsų tautinę ir pilietinę tapatybę, ugdyti kritiškai mąstančią jaunąją kartą, skiepyti meilę lietuvių kalbai, žadinti pasididžiavimą Lietuva, stiprinti patriotiškumą ir pilietiškumą“.

Pirmojo Rusijos okupuotai Lietuvai skirto laikraščio lietuvių kalba „Aušra“ pirmasis numeris buvo išspausdintas 1883 m. balandžio mėnesį Ragainėje (Prūsijoje). Jo tituliniame puslapyje buvo parašyta, kad jį leidžia dr. Jonas Basanavičius. „Aušros“ pirmojo numerio pratarmės pradžioje pateiktas senas romėnų posakis: „Homines historiarum ignari semper sunt pueri“ – „Žmonės, nežinantieji istorijos, visad lieka vaikai“. „Aušra“ turėjo lemiamos reikšmės lietuvių tautiniam atgimimui  – ji žadino tautinį lietuvių sąmoningumą ir būrė lietuvius inteligentus kovai už lietuvių kalbos ir tautos išsaugojimą. J. Basanavičius buvo svarbiausių Lietuvos valstybės atkūrimui susirinkimų pirmininkas – 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo, 1917 m. Lietuvių konferencijos ir 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos tarybos posėdžio, kuriame buvo priimtas Nepriklausomybės aktas. Taip pat jis buvo Kauno technologijos universiteto pirmtako – Lietuvos universiteto garbės profesorius ir dviejų fakultetų garbės daktaras.